Zajednički europski resursi za mikro do srednja poduzeća - JEREMIE

Search form

Kratki opis: 

Joint European Resources for Micro to medium Enterprises - JEREMIE je inicijativa Europske komisije u suradnji s EIB-om i EIF-om u svrhu promicanja boljeg pristupa financijama za razvoj mikro, malih i srednjih poduzeća u regijama EU. 
Inicijativa omogućava zemljama članicama EU da dio sredstava Strukturnih fondova koja su im alocirana za programsko razdoblje 2007. - 2013., usmjere u svrhu podrške poduzetnicima početnicima i MSP-ima kroz kredite, garancije, ulaganje u osnivački kapital i vlasnički ulog. Države članice također mogu sudjelovati u financiranju JEREMIE-a vlastitim sredstvima (što može biti financirano i iz kreditnih sredstava npr. EIB-a). 
Za razliku od bespovratnih sredstava iz Strukturnih fondova, koji se jednokratno isplaćuju na temelju predloženih i odobrenih projekata, inicijativa JEREMIE nudi nove mogućnosti investiranja i reinvestiranja tako da se dio sredstava Strukturnih fondova transformira u različite financijske instrumente za financiranje MSP-a. 
EU članice koriste dio svojih alokacija iz europskih strukturnih fondova kako bi ulagale u instrumente kao što su poduzetnički kapital, zajam ili jamstveni fondovi. 

Ovi fondovi mogu podržati:

  • stvaranje novih poduzeća ili proširenje postojećih 
  • pristup poduzeća investicijskom kapitalu (posebice malih i srednjih poduzeća) kako bi modernizirali i diversificirali svoje aktivnosti, razvili nove proizvode, osigurali i proširili pristup tržištu 
  • poslovno orijentirana istraživanja i razvoj, transfer tehnologije, inovacije i poduzetništvo 
  • tehnološka modernizacija proizvodnih objekata kako bi se postigle niske emisije ugljika (technological modernisation of productive structures to help reach low carbon economy targets)
  • produktivna ulaganja koja stvaraju i održavaju radna mjesta 
Doprinosi iz Europskog fonda za regionalni razvoj alociraju se u kredite, jamstva, poduzetnički kapital koji se onda investiraju u poduzetništvo.