Natječaj

Search form

Zajednički projekti i Strukturne mjere

Referenca: 
EACEA 35/2012
Datum objave: 
05.12.2012.
Datum završetka natječaja: 
26.03.2013.
Status: 
Program: 
Budžet: 
1.500.000,00 €
Kratak opis natječaja: 

Cilj:

Zajednički projekti se temelje na suradnji među visokim učilištima u državama članicama EU i visokim učilištima zemalja partnerica (dosad tzv. CARDS, TACIS i MEDA države). Cilj im je prijenos znanja i razmjena iskustva između visokih učilišta u državama članicama EU i državama partnerima. Strukturne mjere pridonose razvoju i reformi sustava i institucija visokog obrazovanja u državama partnericama u svrhu jačanja njihove kvalitete i prepoznatljivosti, te približavanja EU trendovima.
Institucije i organizacije sa sjedištem u Hrvatskoj mogu ostvariti financiranje u okviru Tempus IV programa pod uvjetom da Hrvatska postane članica EU do donošenja odluke o dodjeli bespovratnih sredstava u protivnom mogu sudjelovati u projektu samo na osnovi samofinanciranja. Organizacije iz Hrvatske mogu sudjelovati kao prijavitelji, međutim preporučuje se da se u projektni konzorciji osim Hrvatske uključi i minimalni broj država. Unutar ovog poziva mogu se financirati nacionalni projekti te projekti koji uključuju više država (multi-country projects).
Nacionalni projekti moraju sadržavati nacionalne prioritete.

Prijedloge podnose konzorciji sastavljeni od:

● minimalno 3 visoka učilišta iz države partnerice
● minimalno 3 visoka učilišta iz različitih država članica EU

Projekti koji uključuju više država (multi-country projects) moraju biti u skladu s regionalnim prioritetima, a prijedloge podnose konzorciji sastavljeni od

● minimalno 2 visoka učilišta iz svake uključene države partnerice (minimalno 2 države partnerice)
● minimalno 3 visoka učilišta iz različitih država članica EU

Iznos koji se dodjeljuje: od 500.000,00 do 1.500.000,00 eura po projektu.

Projekti mogu trajati od 24 do 36 mjeseci.

Poveznica: http://eacea.ec.europa.eu/tempus/funding/2012/call_eacea_35_2012_en.php