Zajednički projekti ili Joint Projects

Search form

Program: 
Kratki opis: 

Zajednički projekti se temelje na suradnji među visokim učilištima u državama članicama EU i visokim učilištima zemalja partnerica (dosad tzv. CARDS, TACIS i MEDA države). Cilj im je prijenos znanja i razmjena iskustva između visokih učilišta u državama članicama EU i državama partnerima. Zajednički projekti provode se od strane samih institucija, a relevantne teme koje su vezane za projekte odnose se na razvoj kurikuluma, jačanje sveučilišnog upravljanja te stvaranje boljih veza između visokog obrazovanja i društva u cjelini. 

Dvije kategorije zajedničkih projekata mogu biti podržane: 

  • "Nacionalni projekti" - trebali bi biti od koristi partnerskoj zemlji i usredotočiti se na nacionalne prioritete koje je postavilo Ministarstvo obrazovanja u zemlji partneru.
  • "Multinacionalni projekti" - cilj je stvaranje koristi za više od jedne zemlje partnera. Usredotočuju se na rješavanje regionalnih prioriteta koji su zajednički svim zemljama partnerima u određenoj regiji.