Zdravstvena sigurnost građana

Search form

Kratki opis: 

Aktivnosti u sklopu cilja poboljšanje zdravstvene sigurnosti građana za 2013. godinu:

  • razvoj strategija i mehanizama prevencije, razmjene informacija te reagiranja na zdravstvene ugroze zaraznih i ne-zaraznih bolesti
  • razviti kapacitete i procedure upravljanja rizicima, poboljšati spremnost i planiranje u slučaju hitnih slučajeva
  • znanstveni savjeti i upravljanje rizicima
  • sigurnost i kvaliteta organa i tvari ljudskog porijekla, krvi i njenih derivata
  • promocija mjera poboljšanja sigurnosti pacijenata kroz visoku kvalitetu i sigurnu zdravstvenu skrb

Detalji su dostupni u sklopu opisa programa Drugi program aktivnosti Zajednice u području zdravstva 2008. - 2013.