Dokumenti

Search form

Naslov Dokument
Upute za objavu poziva na dostavu ponuda Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. Preuzmi
Upute za pripremu i provedbu EU projekata Preuzmi
Urban Development in the EU: 50 Projects supported by the European Regional Development Fund during the 2007-13 period Preuzmi
Urbani razvoj, prirodna i kulturna baština, socijalna infrastruktura, OP "Konkurentnost i kohezija" 2014.-2020. Preuzmi
Uredba EO i Vijeća o uspostavi trećeg Programa djelovanja Unije u području zdravlja (2014. – 2020.) Preuzmi
Uredba EP i Vijeća o uspostavljanju Programa za okoliš i klimatske aktivnosti (LIFE) Preuzmi
Uredba Europske komisije i Vijeća Europe o uspostavi Instrumenta pretpristupne pomoći IPA II Preuzmi
Uredba Europske komisije o implementaciji programa IPA II Preuzmi
Uredba Europskog parlamenta i Vijeća EU o uspostavi instrumenata programa IPA II Preuzmi
Uredba Europskog parlamenta i Vijeća Europe o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji Preuzmi
Uredba Europskog parlamenta i Vijeća Europe o uspostavi Europskog satelitskog navigacijskog sustava Preuzmi
Uredba Europskog parlamenta i Vijeća Europe o uspostavi Fonda za azil, migracije i integraciju Preuzmi
Uredba Europskog parlamenta i Vijeća Europe o uspostavi Instrumenta za povezivanje Europe Preuzmi
Uredba Europskog parlamenta i Vijeća Europe o uspostavi Programa prava, jednakosti i građanstva 2014.-2020. Preuzmi
Uredba Europskog parlamenta i Vijeća Europe o uspostavi programa Pravosuđe 2014.-2020. Preuzmi
Uredba Europskog parlamenta i Vijeća Europe o utvrđivanju općih odredaba o Fondu za azil, migracije te integraciju Preuzmi
Uredba o opsegu i sadržaju odgovornosti te ovlastima tijela (IPA) Preuzmi
Uredba o provedbi IPA Preuzmi
Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda Preuzmi
Uredba o uspostavi IPA Preuzmi

Pages