Info dani

Search form

Info dani o mogućnostima korištenja EU strukturnih i investicijskih fondova

Kategorija: 
Trajanje: 
22. svibnja 2015. godine s početkom u 11:00 sati
Mjesto: 
Hotel Adria, Radnička ulica 46, Dubrovnik
Ciljana skupina polaznika: 
Svi zainteresirani

Info dan o EU-fondovima za istraživanje, tehnološki razvoj i inovacije

Kategorija: 
Trajanje: 
15. svibnja 2015. godine s početkom u 11:00 sati
Mjesto: 
HGK - Županijska komora Krapina, Trg Ljudevita Gaja 5, Krapina
Ciljana skupina polaznika: 
Svi zainteresirani

Predstavljanje Europskih strukturnih i investicijskih fondova

Kategorija: 
Trajanje: 
13. svibnja 2015. godine s početkom u 14:00 sati
Mjesto: 
Županijska komora Bjelovar, P.Preradovića 4/I, Bjelovar
Ciljana skupina polaznika: 
Svi zainteresirani

Predstavljanje Industrijske strategije RH 2014.-2020.

Kategorija: 
Trajanje: 
14. svibnja 2015. godine s početkom u 11:00 sati
Mjesto: 
Županijska komora Sisak, Kranjčevićeva 16, Sisak
Ciljana skupina polaznika: 
Svi zainteresirani

Info radionice za EU natječaje za poduzetnike iz OP "Konkurentnost i kohezija" 2014.-2020.

Kategorija: 
Trajanje: 
Od 11. svibnja do 17. lipnja 2015. godine
Mjesto: 
Više gradova
Ciljana skupina polaznika: 
Poduzetnici

Info dani HBOR-a

Kategorija: 
Trajanje: 
12. svibnja 2015. godine
Mjesto: 
Županijska komora Sisak, Kranjčevićeva 16, Sisak
Ciljana skupina polaznika: 
Svi zainteresirani, poduzetnici

Dani otvorenih vrata udruga 2015.

Kategorija: 
Trajanje: 
Od 28. do 30. svibnja 2015. godine
Mjesto: 
Širom RH
Ciljana skupina polaznika: 
Udruge civilnog društva

Info dan HBOR-a

Kategorija: 
Trajanje: 
07. svibanj 2015. godine u trajanju od 10:00 do 15:00 sati
Mjesto: 
Županijska komora Karlovac, Ul. Kralja Tomislava 19b, Karlovac
Ciljana skupina polaznika: 
Potencijalni poduzetnici, svi zainteresirani

Nove usluge HGK – Vaučer Moj EU projekt i Zajednice poslovnih savjetnika

Kategorija: 
Trajanje: 
08. svibanj 2015. godine s početkom u 12:00 sati
Mjesto: 
Županijska komora Vukovar, Zmajeva 1, Vukovar
Ciljana skupina polaznika: 
Svi zainteresirani

6. Poduzetnički Forum HAMAG-BICRO: Program Eurostars

Kategorija: 
Trajanje: 
06. svibnja 2015. godine s početkom u 10:00 sati
Mjesto: 
Prostorije kongresnog centra Forum Zagreb
Cijena: 
Besplatno
Ciljana skupina polaznika: 
Svi zainteresirani

Pages

Subscribe to RSS - Info dani