Radionice

Search form

Komercijalizacija inovacija u poduzetništvu

Kategorija: 
Trajanje: 
15. veljače 2017. od 10:00 sati
Mjesto: 
HGK Varaždin, Petra Preradovića 17, Varaždin
Cijena: 
besplatno
Ciljana skupina polaznika: 
Potencijalni prijavitelji

Komercijalizacija inovacija u poduzetništvu

Kategorija: 
Trajanje: 
13. veljače 2017. od 10:00 sati
Mjesto: 
HGK Split, Ante Trumbića 4, Split
Cijena: 
besplatno
Ciljana skupina polaznika: 
Potencijalni prijavitelji

Komercijalizacija inovacija u poduzetništvu

Kategorija: 
Trajanje: 
9. veljače 2017. od 11:00 sati
Mjesto: 
HGK Osijek, Europske avenije 13, Osijek
Cijena: 
besplatno
Ciljana skupina polaznika: 
Potencijalni prijavitelji

Komercijalizacija inovacija u poduzetništvu

Kategorija: 
Trajanje: 
7. veljače 2017. godine od 11:00 sati
Mjesto: 
HGK Rijeka, Bulevar oslobođenja 23, Rijeka
Cijena: 
besplatno
Ciljana skupina polaznika: 
Potencijalni prijavitelji

Komercijalizacija inovacija u poduzetništvu

Kategorija: 
Trajanje: 
2. veljače 2017. godine od 11:00 sati
Mjesto: 
Kino dvorana, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb
Cijena: 
besplatno
Ciljana skupina polaznika: 
Potencijalni prijavitelji

Energetska obnova višestambenih zgrada u javnim ustanovama

Kategorija: 
Trajanje: 
8. veljače 2017. godine
Mjesto: 
Velika dvorana Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, Ulica Republike Austrije 14, Zagreb
Cijena: 
besplatno
Ciljana skupina polaznika: 
Isključivo potencijalni prijavitelji

Energetska obnova višestambenih zgrada u javnim ustanovama

Kategorija: 
Trajanje: 
1. veljače 2017. godine
Mjesto: 
Velika dvorana Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, Ulica Republike Austrije 14, Zagreb
Cijena: 
besplatno
Ciljana skupina polaznika: 
Isključivo potencijalni prijavitelji

Radionica za pripremu projekata Programa Life

Kategorija: 
Trajanje: 
21. veljače 2017. godine od 9:30 do 16:00 sati
Mjesto: 
Hotel Palace, Trg Josipa Jurja Strossmayera 10, Zagreb
Cijena: 
besplatno
Ciljana skupina polaznika: 
djelatnici državnih i javnih institucija, jedinica lokalne i područne samouprave, poduzetničkih potpornih institucija

Radionica za pripremu projekata Programa Life

Kategorija: 
Trajanje: 
15. veljače 2017. godine od 9:30 do 16:00 sati
Mjesto: 
Hotel Art, Slobode ul. 41, Split
Cijena: 
besplatno
Ciljana skupina polaznika: 
djelatnici državnih i javnih institucija, jedinica lokalne i područne samouprave, poduzetničkih potpornih institucija

Radionica za pripremu projekata Programa Life

Kategorija: 
Trajanje: 
14. veljače 2017. godine od 9:30 do 16:00 sati
Mjesto: 
Hotel Jadran, Šetalište XIII divizije 46, Rijeka
Cijena: 
besplatno
Ciljana skupina polaznika: 
djelatnici državnih i javnih institucija, jedinica lokalne i područne samouprave, poduzetničkih potpornih institucija

Pages

Subscribe to RSS - Radionice