Europski fond za pomorstvo i ribarstvo - EMFF

Search form

Europski fond za pomorstvo i ribarstvo - EMFF

Kratki opis: 

Europski fond za pomorstvo i ribarstvo (European Maritime and Fisheries Fund - EMFF) osigurava sredstva ribarskoj industriji i priobalnim zajednicama s ciljem njihove prilagodbe promijenjenim uvjetima u sektoru i postizanja gospodarske i ekološke održivosti. Fond je osmišljen tako da osigura održivo ribarstvo i industriju akvakulture (uzgoj ribe, školjkaša i podvodnog bilja). Komisija je 2009. godine pokrenula javno savjetovanje o reformi ZRP-a s ciljem uključivanja novih načela na temelju kojih bi se upravljalo ribarstvom EU-a u 21. stoljeću. Prvi sporazum o novom režimu postignut je 1. svibnja 2013. godine i temelji se na tri glavna stupa: novom ZRP-u (Uredba br. 1380/2013), zajedničkoj organizaciji tržišta proizvoda ribarstva i akvakulture (Uredba br. 1379/2013) te na novom Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo (Uredba br. 508/2014).

Proračun:

Republika Hrvatska ostvaruje pravo na korištenje potpore iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo, financijskog instrumenta EU za pomoć u ostvarivanju ciljeva iz Zajedničke ribarstvene politike (ZRP). U razdoblju od 2007. do 2103. godine, proračun programa Europski fond za pomorstvo i ribarstvo iznosio je 4,3 milijarde eura. U novom financijskom razdoblju od 2014. do 2020. godine ukupna alokacija sredstava iz proračuna Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo iznosi 252, 6 milijuna eura. Najveći udio sredstava (86,8 milijuna eura) osiguran je za prioritetno područje jedan (od šest prioriteta), koje se odnosi na poticanje okolišnog održivog, resursno učinkovitog, inovativnog, konkurentnog i na znanju utemeljenog ribarstva. 

Korisnici:

Gospodarski subjekti i udruge u državama članicama mogu se prijaviti za sredstva iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo prema načelu sufinanciranja omjer kojeg ovisi od same vrste projekta.

Aktivnosti:

Unutar zajedničkog upravljanja:

1.Održivi razvoj ribarstva

2. Održivi razvoj akvakulture

3. Održivi razvoj ribolovnih područja

4. Naknade za dodatne troškove u najudaljenijim regijama za ribarske proizvode i akvakulturu

5. Popratne mjere
 

Unutar izravnog upravljanja:

1. Integrirana pomorska politika

2. Popratne mjere