Natječaji

Search form

Naziv natječaja
Program Regija Sektor Tip sredstava Status Budžet Datum završetka
Provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom
Hrvatska Okoliš Bespovratna sredstva (darovnice) Otvoren 01.02.2019.
Poziv za sufinanciranje izrade stručne podloge za uvođenje integriranog javnog prijevoza putnika na području Republike Hrvatske
Hrvatska Promet Bespovratna sredstva (darovnice) Otvoren 30.03.2018.
Nabava SPP autobusa i izgradnja SPP punionice
Hrvatska Promet Bespovratna sredstva (darovnice) Otvoren 28.02.2018.
INTERREG V-B Središnja Europa – treći poziv na dostavu projektnih prijedloga
Hrvatska Okoliš Bespovratna sredstva (darovnice) Otvoren 25.01.2018.
Regionalni vodoopskrbi sustav Zagreb istok
Hrvatska Okoliš Bespovratna sredstva (darovnice) Otvoren 29.03.2018.
Razvoj sustava praćenja stanja očuvanosti vrsta i stanišnih tipova
Hrvatska Okoliš Bespovratna sredstva (darovnice) Otvoren 15.02.2018.
Nabava dodatne opreme za Županijski centar za gospodarenje otpadom Marišćina
Hrvatska Ostalo Bespovratna sredstva (darovnice) Otvoren 22.02.2018.
Revitalizacija kompleksa Benčić – Cigleni i T-objekt
Hrvatska Ostalo Bespovratna sredstva (darovnice) Otvoren 15.02.2018.
CENTAR ZA MLADE i novo urbanističko rješenje za prostor oko Centra
Hrvatska Obrazovanje i mladi Bespovratna sredstva (darovnice) Otvoren 05.02.2018.
Razvoj i jačanje sinergija s horizontalnim aktivnostima programa OBZOR 2020: Twinning i ERA Chairs
Hrvatska Znanost i tehnologija Bespovratna sredstva (darovnice) Otvoren 19.01.2018.

Pages