Natječaji

Search form

Naziv natječaja
Program Regija Sektor Tip sredstava Status Budžet Datum završetka
Postupak izravne dodjele strateškog projekta - "Poboljšanje vodno – komunalne infrastrukture na području aglomeracija Vinkovci, Otok, Ivankovo i Cerna za prijavu izgradnje vodno – komunalne infrastrukture"
Hrvatska Ostalo Bespovratna sredstva (darovnice) Otvoren 27.02.2018.
Postupak izravne dodjele strateškog projekta - Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Lipik-Pakrac
Hrvatska Ostalo Bespovratna sredstva (darovnice) Otvoren 26.02.2018.
Postupak izravne dodjele strateškog projekta - „Projekt vodoopskrbe i odvodnje Valpovo - Belišće“
Hrvatska Ostalo Bespovratna sredstva (darovnice) Otvoren 26.02.2018.
Postupak izravne dodjele stateškog projekta - „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Đakovo“
Hrvatska Ostalo Bespovratna sredstva (darovnice) Otvoren 23.02.2018.
Postupak izravne dodjele za strateški projekt -"Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Velika Gorica"
Hrvatska Ostalo Bespovratna sredstva (darovnice) Otvoren 23.02.2018.
Postupak izravne dodjele za strateški projekt - „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Požega“
Hrvatska Ostalo Bespovratna sredstva (darovnice) Otvoren 23.02.2018.
Poziv za sufinanciranje modernizacije tramvajske infrastrukture na području grada Osijeka
Hrvatska Promet Bespovratna sredstva (darovnice) Otvoren 28.02.2018.
Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći - faza II
Hrvatska Ostalo Bespovratna sredstva (darovnice) Otvoren 31.12.2018.
Poziv za sufinanciranje unaprjeđenja lučke infrastrukture u funkciji obalnog linijskog pomorskog prometa
Hrvatska Promet Bespovratna sredstva (darovnice) Otvoren 31.12.2018.
Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina
Hrvatska Zapošljavanje i socijalna prava Bespovratna sredstva (darovnice) Otvoren 31.12.2019.

Pages