Natječaji

Search form

Naziv natječaja
Program Regija Sektor Tip sredstava Status Budžet Datum završetka
Program potpora male vrijednosti iz sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini
Hrvatska Ostalo Bespovratna sredstva (darovnice) Otvoren
Uspostava veteranskih centara u Republici Hrvatskoj
Hrvatska Ostalo Bespovratna sredstva (darovnice) Otvoren 01.03.2019.
Javni poziv za sufinanciranje izrade prostornih planova jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u 2018. godini
Hrvatska Ostalo Bespovratna sredstva (darovnice) Otvoren 30.09.2018.
Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
Hrvatska Ostalo Bespovratna sredstva (darovnice) Otvoren 31.12.2019.
Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP
Hrvatska Ostalo Bespovratna sredstva (darovnice) Otvoren 28.12.2018.
Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici-Faza I.
Hrvatska Ostalo Bespovratna sredstva (darovnice) Otvoren 15.06.2018.
Provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom
Hrvatska Okoliš Bespovratna sredstva (darovnice) Otvoren 01.02.2019.
Razvoj poduzetništva u gradu Petrinji
Hrvatska Ekonomija i poduzetništvo Bespovratna sredstva (darovnice) Otvoren 28.06.2018.
Razvoj poduzetništva u gradu Kninu
Hrvatska Ekonomija i poduzetništvo Bespovratna sredstva (darovnice) Otvoren 28.06.2018.
Razvoj poduzetništva u gradu Benkovcu
Hrvatska Ekonomija i poduzetništvo Bespovratna sredstva (darovnice) Otvoren 28.06.2018.

Pages