Natječaji

Search form

Naziv natječaja
Program Regija Sektor Tip sredstava Status Budžet Datum završetka
Priprema dokumentacije i izgradnja kapaciteta za provedbu Intervencijskih planova malih gradova na ratom pogođenim područjima (Beli Manastir s općinom Darda, Benkovac, Knin, Petrinja i Vukovar)
Europski fond za regionalni razvoj Hrvatska Zapošljavanje i socijalna prava Bespovratna sredstva (darovnice) Otvoren 39.407.381,00 kuna 31.12.2018.
Objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Podrška razvoju Centara kompetencija“
Europski fond za regionalni razvoj Hrvatska Regionalni razvoj Bespovratna sredstva (darovnice) Otvoren 785.977.500,00 kuna 31.12.2017.
Objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Internacionalizacija poslovanja MSP-ova“
Europski fond za regionalni razvoj Hrvatska Ekonomija i poduzetništvo Bespovratna sredstva (darovnice) Otvoren 38.000.000,00 kuna 31.12.2017.
Razvijanje sustava upravljanja i kontrole invazivnih stranih vrsta
Kohezijski fond Hrvatska Okoliš Bespovratna sredstva (darovnice) Otvoren 31.03.2017.
Građenje reciklažnih dvorišta
Kohezijski fond Hrvatska Okoliš Bespovratna sredstva (darovnice) Otvoren 144.500.000,00 kuna 31.12.2018.
Dodjela financijskih sredstava udrugama u području prevencije ovisnosti i suzbijanja zlouporabe droga za 2017. godinu
Hrvatska Civilno društvo Bespovratna sredstva (darovnice) Otvoren 4.600.000,00 kuna 20.04.2017.
Natječaj za provedbu podmjere 7.1., tipa operacije 7.1.1." Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave"
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj - EAFRD Hrvatska Poljoprivreda, ribarstvo i ruralni razvoj Bespovratna sredstva (darovnice) Otvoren 30.000.000,00 kuna 28.07.2017.
INTERREG V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020. - Standard projekti
INTERREG V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020. Hrvatska Prekogranična i teritorijalna suradnja Bespovratna sredstva (darovnice) Otvoren 78.200.000,00 eura 10.05.2017.
Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja - faza III
Europski socijalni fond Hrvatska Zapošljavanje i socijalna prava Bespovratna sredstva (darovnice) Otvoren 73.440.000,00 kuna 10.06.2017.
Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva
Europski socijalni fond Hrvatska Zapošljavanje i socijalna prava Bespovratna sredstva (darovnice) Otvoren 31.500.000,00 kuna 03.05.2017.

Pages