Natječaji

Search form

Naziv natječaja
Program Regija Sektor Tip sredstava Status Budžet Datum završetka
Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti“
Hrvatska Poljoprivreda, ribarstvo i ruralni razvoj Bespovratna sredstva (darovnice) Zatvoren 15.02.2018.
Nabava SPP autobusa i izgradnja SPP punionice
Hrvatska Promet Bespovratna sredstva (darovnice) Zatvoren 28.02.2018.
INTERREG V-B Središnja Europa – treći poziv na dostavu projektnih prijedloga
Hrvatska Okoliš Bespovratna sredstva (darovnice) Zatvoren 25.01.2018.
Razvoj sustava praćenja stanja očuvanosti vrsta i stanišnih tipova
Hrvatska Okoliš Bespovratna sredstva (darovnice) Zatvoren 15.02.2018.
Nabava dodatne opreme za Županijski centar za gospodarenje otpadom Marišćina
Hrvatska Ostalo Bespovratna sredstva (darovnice) Zatvoren 22.02.2018.
Revitalizacija kompleksa Benčić – Cigleni i T-objekt
Hrvatska Ostalo Bespovratna sredstva (darovnice) Zatvoren 15.02.2018.
CENTAR ZA MLADE i novo urbanističko rješenje za prostor oko Centra
Hrvatska Obrazovanje i mladi Bespovratna sredstva (darovnice) Zatvoren 05.02.2018.
Razvoj i jačanje sinergija s horizontalnim aktivnostima programa OBZOR 2020: Twinning i ERA Chairs
Hrvatska Znanost i tehnologija Bespovratna sredstva (darovnice) Zatvoren 19.01.2018.
Internacionalizacija visokog obrazovanja
Hrvatska Obrazovanje i mladi Bespovratna sredstva (darovnice) Zatvoren 05.03.2018.
„Kultura u centru - potpora razvoju javno - civilnog partnerstva u kulturi“
Hrvatska Kultura Bespovratna sredstva (darovnice) Zatvoren 28.02.2018.

Pages