Natječaji

Search form

Naziv natječaja
Program Regija Sektor Tip sredstavasort descending Status Budžet Datum završetka
Javni poziv za vanjske procjenitelje prijava u sklopu ograničenoga Poziva na dostavu prijava "Priprema zalihe infrastrukturnih projekata za EFRR 2014.-2020. – Treći poziv"
Europski fond za regionalni razvoj Hrvatska Obrazovanje i mladi Bespovratna sredstva (darovnice) Zatvoren 12.10.2015.
Jačanje konkurentnosti prerađivačke industrije
Hrvatska Ekonomija i poduzetništvo Bespovratna sredstva (darovnice) Zatvoren 8.375.000,00 kn 03.08.2015.
Javni poziv za neposredno sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole u cilju građenja reciklažnog dvorišta
Hrvatska Okoliš Bespovratna sredstva (darovnice) Zatvoren 31.12.2015.
Javni poziv za neposredno sufinanciranje provedbe obrazovnih, istraživačkih i razvojnih aktivnosti
Hrvatska Energetika Bespovratna sredstva (darovnice) Zatvoren 31.12.2015.
Objavljen Natječaj za tip operacije 16.1.2. Operativne skupine
Hrvatska Poljoprivreda, ribarstvo i ruralni razvoj Bespovratna sredstva (darovnice) Otvoren 15.06.2020.
Ograničeni poziv za dostavu projektnih prijedloga za pripremu projekata u sektoru cestovnog prometa - Operativni program Promet 2007 - 2013
Europski fond za regionalni razvoj Hrvatska Promet Bespovratna sredstva (darovnice) Zatvoren 22.08.2014.
Razvoj i širenje mreže izvaninstitucionalnih usluga za hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata
Hrvatska Civilno društvo Bespovratna sredstva (darovnice) Zatvoren 31.12.2019.
Inovacije u socijalnim politikama i potpora reformama u socijalnoj skrbi
EU28, Crna Gora, Island, Lihtenštajn, Makedonija, Norveška, Srbija, Turska Zapošljavanje i socijalna prava Bespovratna sredstva (darovnice) Zatvoren 9.200.000,00 € 30.07.2014.
Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP
Hrvatska Ostalo Bespovratna sredstva (darovnice) Zatvoren 28.12.2018.
Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije
Hrvatska Civilno društvo Bespovratna sredstva (darovnice) Zatvoren 2.100.000,00 kn 07.04.2014.

Pages