Natječaji

Search form

Naziv natječaja
Program Regija Sektor Tip sredstavasort descending Status Budžet Datum završetka
KA3 - "Potpora za mala i srednje velika poduzeća aktivna u području naukovanja"
Erasmus+ EU28, Albanija, Crna Gora, Island, Lihtenštajn, Makedonija, Norveška, Srbija, Turska Obrazovanje i mladi Bespovratna sredstva (darovnice) Zatvoren 8,7 milijuna € 15.01.2016.
Izravna dodjela sredstava u okviru Prioritetne osi 2 “Socijalno uključivanje”
Europski socijalni fond Hrvatska Zapošljavanje i socijalna prava Bespovratna sredstva (darovnice) Zatvoren 30.10.2015.
Drugi poziv za pripremu projekata iz područja integriranog prometa i održive regionalne/urbane mobilnosti - Operativni program "Promet" 2007.-2013.
Europski fond za regionalni razvoj Hrvatska Promet Bespovratna sredstva (darovnice) Zatvoren 10.000.000,00 kuna 30.04.2015.
Potpora za televizijsko emitiranje audiovizualnih europskih djela
Kreativna Europa EU28, Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Island, Lihtenštajn, Norveška, Švicarska Mediji Bespovratna sredstva (darovnice) Zatvoren 11.800.000,00 € 13.01.2015.
Poziv za prijavu projekata udruga usmjerenih smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti socijalno osjetljivih skupina
Hrvatska Zapošljavanje i socijalna prava Bespovratna sredstva (darovnice) Zatvoren 5.500.000,00 kn 22.08.2014.
Javni poziv za promociju i jačanje kompetencija strukovnih zanimanja u turizmu
Hrvatska Turizam Bespovratna sredstva (darovnice) Zatvoren 400.000,00 kn 03.03.2014.
Koprodukcijski fond
Kreativna Europa EU28, Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Island, Lihtenštajn, Makedonija, Norveška, Srbija, Turska Mediji Bespovratna sredstva (darovnice) Zatvoren 1.500.000,00 € 21.03.2014.
MINGO: Operativni program regionalnih potpora za ulaganja u opremu za 2013. godinu
Hrvatska Ekonomija i poduzetništvo Bespovratna sredstva (darovnice) Zatvoren 120.000.000,00 kn 05.11.2013.
Pilot projekt - Transverzalna komunikacija o politikama EU-a vezanih za okoliš: Borba protiv nedostatka ekološke svijesti građana EU pomoću audiovizualnih alata
EU28 Okoliš Bespovratna sredstva (darovnice) Zatvoren 1.500.000,00 € 13.09.2013.
Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja - faza II
IPA IV - razvoj ljudskih potencijala Hrvatska Zapošljavanje i socijalna prava Bespovratna sredstva (darovnice) Zatvoren 4.000.000,00 € 27.09.2013.

Pages