Natječaji

Search form

Naziv natječaja
Program Regija Sektor Tip sredstava Status Budžet Datum završetka
Razvijanje sustava upravljanja i kontrole invazivnih stranih vrsta
Kohezijski fond Hrvatska Okoliš Bespovratna sredstva (darovnice) Otvoren 31.03.2017.
Poziv za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava korisničkim institucijama iz Prioritetne osi 5 – Tehnička pomoć
Europski socijalni fond Hrvatska Ostalo Bespovratna sredstva (darovnice) Zatvoren 3.000.000,00 kuna 02.05.2017.
Građenje reciklažnih dvorišta
Kohezijski fond Hrvatska Okoliš Bespovratna sredstva (darovnice) Otvoren 144.500.000,00 kuna 31.12.2018.
Dodjela financijskih sredstava udrugama u području prevencije ovisnosti i suzbijanja zlouporabe droga za 2017. godinu
Hrvatska Civilno društvo Bespovratna sredstva (darovnice) Otvoren 4.600.000,00 kuna 20.04.2017.
Natječaj za provedbu podmjere 7.1., tipa operacije 7.1.1." Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave"
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj - EAFRD Hrvatska Poljoprivreda, ribarstvo i ruralni razvoj Bespovratna sredstva (darovnice) Otvoren 30.000.000,00 kuna 28.07.2017.
Erasmus+, Ključna aktivnost 3: Socijalna uključenost u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih
Erasmus+ EU28, Island, Lihtenštajn, Makedonija, Norveška, Turska Obrazovanje i mladi Bespovratna sredstva (darovnice) Zatvoren 10.000.000,00 eura 22.05.2017.
INTERREG V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020. - Standard+ projekti
INTERREG V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020. Hrvatska Prekogranična i teritorijalna suradnja Bespovratna sredstva (darovnice) Najavljen 78.200.000,00 eura 19.06.2017.
INTERREG V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020. - Standard projekti
INTERREG V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020. Hrvatska Prekogranična i teritorijalna suradnja Bespovratna sredstva (darovnice) Otvoren 78.200.000,00 eura 10.05.2017.
Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja - faza III
Europski socijalni fond Hrvatska Zapošljavanje i socijalna prava Bespovratna sredstva (darovnice) Otvoren 73.440.000,00 kuna 10.06.2017.
Podrška obrazovanju odraslih polaznika uključivanjem u prioritetne programe obrazovanja, usmjerene unapređenju vještina i kompetencija polaznika u svrhu povećanja zapošljivosti
Europski socijalni fond Hrvatska Zapošljavanje i socijalna prava Bespovratna sredstva (darovnice) Zatvoren 30.039.000,00 kuna 12.05.2017.

Pages