Natječaji

Search form

Naziv natječaja
Program Regija Sektor Tip sredstava Status Budžet Datum završetka
Objavljen natječaj za tip operacije 4.1.2.
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj - EAFRD Hrvatska Poljoprivreda, ribarstvo i ruralni razvoj Bespovratna sredstva (darovnice) Zatvoren 200.000.000,00 kuna 03.07.2017.
Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona
Europski fond za regionalni razvoj Hrvatska Ekonomija i poduzetništvo Bespovratna sredstva (darovnice) Zatvoren 76.000.000,00 kuna 22.09.2017.
Razvijanje sustava upravljanja i kontrole invazivnih stranih vrsta
Kohezijski fond Hrvatska Okoliš Bespovratna sredstva (darovnice) Zatvoren 15.000.000,00 kuna 07.06.2017.
Provedba Intervencijskog plana Grada Vukovar
Europski fond za regionalni razvoj Hrvatska Zapošljavanje i socijalna prava Bespovratna sredstva (darovnice) Otvoren 123.153.260,00 kuna 30.06.2022.
Priprema dokumentacije i izgradnja kapaciteta za provedbu Intervencijskih planova malih gradova na ratom pogođenim područjima (Beli Manastir s općinom Darda, Benkovac, Knin, Petrinja i Vukovar)
Europski fond za regionalni razvoj Hrvatska Zapošljavanje i socijalna prava Bespovratna sredstva (darovnice) Otvoren 39.407.381,00 kuna 31.12.2018.
Objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Podrška razvoju Centara kompetencija“
Europski fond za regionalni razvoj Hrvatska Regionalni razvoj Bespovratna sredstva (darovnice) Otvoren 785.977.500,00 kuna 31.12.2017.
Objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Internacionalizacija poslovanja MSP-ova“
Europski fond za regionalni razvoj Hrvatska Ekonomija i poduzetništvo Bespovratna sredstva (darovnice) Otvoren 38.000.000,00 kuna 31.12.2017.
Razvijanje sustava upravljanja i kontrole invazivnih stranih vrsta
Kohezijski fond Hrvatska Okoliš Bespovratna sredstva (darovnice) Zatvoren 31.03.2017.
Poziv za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava korisničkim institucijama iz Prioritetne osi 5 – Tehnička pomoć
Europski socijalni fond Hrvatska Ostalo Bespovratna sredstva (darovnice) Zatvoren 3.000.000,00 kuna 02.05.2017.
Građenje reciklažnih dvorišta
Kohezijski fond Hrvatska Okoliš Bespovratna sredstva (darovnice) Otvoren 144.500.000,00 kuna 31.12.2018.

Pages