Natječaji

Search form

Naziv natječaja
Program Regija Sektor Tip sredstava Status Budžet Datum završetka
Mreže gradova
Europa za građane EU28 Prekogranična i teritorijalna suradnja Bespovratna sredstva (darovnice) Zatvoren 187.718.000,00 eura 01.03.2017.
Filmsko obrazovanje
Kreativna Europa EU28 Kultura Bespovratna sredstva (darovnice) Zatvoren 1.400.000,00 eura 02.03.2017.
Potpora za pristup tržištima
Kreativna Europa EU28 Kultura Bespovratna sredstva (darovnice) Zatvoren 7.500.000,00 eura 02.02.2017.
Podrška razvoju sadržaja skupnih projekata
Kreativna Europa EU28 Kultura Bespovratna sredstva (darovnice) Zatvoren 12.500.000,00 eura 02.02.2017.
Potpora za televizijsko emitiranje audiovizualnih europskih djela
Kreativna Europa EU28 Kultura Bespovratna sredstva (darovnice) Otvoren 12.500.000,00 eura 30.05.2017.
Podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja
Europski socijalni fond Hrvatska Civilno društvo Bespovratna sredstva (darovnice) Otvoren 27.000.000,00 kn 05.04.2017.
6.1.1. "Potpora mladim poljoprivrednicima"
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj - EAFRD Hrvatska Poljoprivreda, ribarstvo i ruralni razvoj Bespovratna sredstva (darovnice) Zatvoren 75.368.000,00 kuna 24.02.2017.
Podrška nacionalnim i transnacionalnim projektima protiv diskriminacije i integracija Roma
Program prava, jednakosti i građanstva EU28 Pravosuđe i ljudska prava Bespovratna sredstva (darovnice) Zatvoren 2.600.000,00 eura 28.02.2017.
Umjetnost i kultura za mlade
Europski socijalni fond Hrvatska Kultura Bespovratna sredstva (darovnice) Otvoren 18.000.000,00 kuna 31.03.2017.
Komercijalizacija inovacija u poduzetništvu
Europski fond za regionalni razvoj EU28 Ekonomija i poduzetništvo Bespovratna sredstva (darovnice) Otvoren 114.000.000,00 kuna 31.12.2017.

Pages