Natječaji

Search form

Naziv natječaja
Program Regija Sektor Tip sredstava Status Budžet Datum završetka
Poziv za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u predškolskim ustanovama/dječjim vrtićima u 2018. godini
Hrvatska Ostalo Bespovratna sredstva (darovnice) Zatvoren 67.500.000,00 kuna 30.03.2018.
16.1.1. Potpora za osnivanje operativnih skupina
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj - EAFRD Hrvatska Poljoprivreda, ribarstvo i ruralni razvoj Bespovratna sredstva (darovnice) Zatvoren 1.140.000,00 kuna 03.04.2018.
KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA - Javni poziv za kandidiranje projekata
Hrvatska Turizam Bespovratna sredstva (darovnice) Zatvoren 24.600.000,00 kuna 20.03.2018.
Sustav vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Šibenik
Hrvatska Okoliš Bespovratna sredstva (darovnice) Zatvoren 14.05.2018.
Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP
Hrvatska Ostalo Bespovratna sredstva (darovnice) Zatvoren 28.12.2018.
Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka
Hrvatska Okoliš Bespovratna sredstva (darovnice) Zatvoren 30.04.2018.
Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici-Faza I.
Hrvatska Ostalo Bespovratna sredstva (darovnice) Zatvoren 15.06.2018.
Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti“
Hrvatska Poljoprivreda, ribarstvo i ruralni razvoj Bespovratna sredstva (darovnice) Zatvoren 15.02.2018.
Poziv za sufinanciranje izrade stručne podloge za uvođenje integriranog javnog prijevoza putnika na području Republike Hrvatske
Hrvatska Promet Bespovratna sredstva (darovnice) Zatvoren 30.03.2018.
Provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom
Hrvatska Okoliš Bespovratna sredstva (darovnice) Otvoren 01.02.2019.

Pages