Natječaji

Search form

Naziv natječaja
Program Regija Sektor Tip sredstavasort ascending Status Budžet Datum završetka
Izrada studije izvodivosti za bazu podataka koja sadrži sva nacionalna i EU pravila obilježavanja hrane i pruža jednostavan način identificiranja zahtjeva za označavanje proizvoda
EU28, Island, Lihtenštajn, Norveška Informatika i komunikacije Pružanje usluge Zatvoren 250.000,00 € 09.09.2013.
Provedba RIS i glasovnog VHF sustava na rijeci Savi
IPA III - regionalni razvoj Hrvatska Regionalni razvoj Pružanje usluge Zatvoren 1.200.000,00 € 29.07.2013.
Studija ocjene za podršku ocjeni Direktive o držanju divljih životinja u zoološkim vrtovima
EU28 Okoliš Pružanje usluge Zatvoren 250.000,00 € 08.12.2015.
Poziv na nadmetanje o promotivnim uslugama za interaktivnu mrežnu platformu učitelja za obrazovanje potrošača
EU28 Pravosuđe i ljudska prava Pružanje usluge Zatvoren 700.000,00 € 21.10.2015.
Studija o pregledu popisa kritičnih sirovina
COSME EU28 Ekonomija i poduzetništvo Pružanje usluge Zatvoren 400.000,00 € 04.09.2015.
Jedinstveni okvirni ugovor za omogućavanje komunikacijskih i informacijskih aktivnosti u području regionalne i kohezijske politike Europske unije — grupa 1: informacijski proizvodi; grupa 2: organizacija događanja
Hrvatska Informatika i komunikacije Pružanje usluge Zatvoren 25.000.000 € 26.05.2015.
Organizacija i provedba aktivnosti osposobljavanja o reviziji procesa recikliranja plastike u okviru inicijative „Boljom obukom do sigurnije hrane”
EU28 Sigurnost Pružanje usluge Zatvoren 500.000,00 € 30.01.2015.
Osposobljavanje pravnih djelatnika i onih koji se bave politikama o Konvenciji UN-a o pravima osoba s invaliditetom
EU28, Island, Lihtenštajn, Norveška Civilno društvo Pružanje usluge Zatvoren 350.000,00 € 10.10.2014.
Radiotoksikološka analiza uzoraka bioispitivanja
EU28, Island, Lihtenštajn, Norveška Energetika Pružanje usluge Zatvoren 12.03.2014.
Tehničko tajništvo i naknadne usluge/aktivnosti za Komunikaciju o održivoj konkurentnosti građevinskog sektora
EU28 Ekonomija i poduzetništvo Pružanje usluge Zatvoren 740.000,00 kn 16.09.2016.

Pages