Natječaji

Search form

Naziv natječaja
Program Regija Sektorsort descending Tip sredstava Status Budžet Datum završetka
Projekti civilnog društva 2016.
Europa za građane EU28, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Island, Kosovo, Lihtenštajn, Makedonija, Norveška, Srbija, Turska Civilno društvo Bespovratna sredstva (darovnice) Zatvoren 01.03.2016.
Ativnost 1. - Aktivni građani za Europu, mjera 2.2. Mjere potpore
Europa za građane Hrvatska, EU28, Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija, Srbija Civilno društvo Bespovratna sredstva (darovnice) Zatvoren minimalno 30.000,00 € maksimalno 100.000,00 € 01.06.2013.
Sklapanje okvirnih ugovora za istraživanje problema potrošača
EU28, Albanija, Crna Gora, Island, Lihtenštajn, Makedonija, Norveška Civilno društvo Pružanje usluge Zatvoren 18.000.000,00 € 14.03.2014.
Jačanje regionalnih i lokalnih struktura za podršku razvoju civilnoga društva
IPA IV - razvoj ljudskih potencijala Hrvatska Civilno društvo Bespovratna sredstva (darovnice) Zatvoren od 30.000,00 do 60.000,00 €
Jačanje i modernizacija usluga sudske medicine na Kosovu
IPA I - pomoć u tranziciji i izgradnji institucija EU28, Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Island, Lihtenštajn, Makedonija, Norveška, Srbija, Turska Civilno društvo Pružanje usluge Zatvoren 24.11.2014.
Jačanje administrativnih kapaciteta na središnjoj i lokalnoj razini za transpoziciju i provedbu nove Direktive o industrijskoj emisiji 2010/75/EU
IPA IV - razvoj ljudskih potencijala EU28, Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Island, Lihtenštajn, Makedonija, Norveška, Srbija, Turska Civilno društvo Pružanje usluge Zatvoren 855.000,00 € 02.12.2014.
Sposobnosti civilnog društva – Operativne potpore IPA udrugama civilnog društva – Potpora regionalnim tematskim udrugama
EU28, Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija, Srbija, Turska Civilno društvo Bespovratna sredstva (darovnice) Zatvoren 1.350.000,00 € 22.09.2014.
Osposobljavanje pravnih djelatnika i onih koji se bave politikama o Konvenciji UN-a o pravima osoba s invaliditetom
EU28, Island, Lihtenštajn, Norveška Civilno društvo Pružanje usluge Zatvoren 350.000,00 € 10.10.2014.
Okvirni ugovor o prevođenju obavijesti i odluka Europske komisije u skladu sa člankom 7. Okvirne direktive 2002/21/EZ
EU28, Island, Lihtenštajn, Norveška Civilno društvo Pružanje usluge Zatvoren 3.500.000,00 € 16.06.2014.
Izrada studije o pitanjima zaštite privatnosti i osobnih podataka povezanih s upotrebom civilnog RPAS-a (bespilotnog sustava za upravljanje zrakoplovima)
Albanija, Island, Lihtenštajn, Norveška Civilno društvo Pružanje usluge Zatvoren 150.000,00 € 23.09.2013.

Pages