Natječaji

Search form

Naziv natječaja
Program Regija Sektor Tip sredstavasort descending Status Budžet Datum završetka
Studija o minimalnim zahtjevima kakvoće usluge dual career services
EU28 Ostalo Pružanje usluge Zatvoren 29.08.2014.
Okvirni ugovor za potporu Europskoj službi za vanjsko djelovanje i Glavnom tajništvu Vijeća Europske unije u njihovim digitalnim komunikacijama i informacijskom aktivnostima
EU28 Informatika i komunikacije Pružanje usluge Zatvoren 7.400,000,00 € 12.03.2014.
Primjeri dobre prakse u području transfuzije krvi
EU28, Albanija, Crna Gora, Island, Lihtenštajn, Makedonija, Norveška Zdravstvo Pružanje usluge Zatvoren 300.000€ 27.09.2013.
Međuinstitucijski poziv na nadmetanje za pružanje usluga u području komunikacije, događanja i procjene
EU28 Ostalo Pružanje usluge Zatvoren 775.000 € 06.10.2015.
Naknadna studija praćenja u svrhu podrške u pogledu „Sučelja za pristup sredstvima za usluge i vozila”
EU28 Promet Pružanje usluge Zatvoren 340.000 eura 04.03.2016.
Okvirni ugovor za tehničke usluge i usluge podrške (TSS) u području kemijske, biološke, radiološke/nuklearne sigurnosti i sigurnosti eksploziva (CBRNE)
EU28, Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Island, Lihtenštajn, Makedonija, Norveška, Turska Sigurnost Pružanje usluge Zatvoren 12.000.000,00 € 28.01.2015.
Studija o provedbi europskih smjernica u području tjelesne aktivnosti
EU28 Ostalo Pružanje usluge Zatvoren 09.09.2014.
Procjena utjecaja na održivost trgovine (Trade SIA) za potporu pregovora o sveobuhvatnom trgovinskom i investicijskom sporazumu između EU i Japana
EU28, Island, Lihtenštajn, Norveška Ekonomija i poduzetništvo Pružanje usluge Zatvoren 200.000,00 € 31.03.2014.
Okvirni ugovor o istraživanju i tehničoj pomoći u području javne nabave
EU28, Island, Lihtenštajn, Norveška Ostalo Pružanje usluge Zatvoren 960.000,00 € 23.12.2013.
Izrada studije o minimalnim sankcijama u zemljama članicama Europske unije
EU28, Island, Lihtenštajn, Norveška Pravosuđe i ljudska prava Pružanje usluge Zatvoren 250.000,00 € 17.10.2013.

Pages