Natječaji

Search form

Naziv natječaja
Programsort descending Regija Sektor Tip sredstava Status Budžet Datum završetka
Operativne potpore nevladinim organizacijama aktivnima u području zaštite okoliša i/ili zaštite okoliša
LIFE (2014.-2020.) EU28, Island, Lihtenštajn, Norveška Okoliš Bespovratna sredstva (darovnice) Zatvoren 9.000.000,00 € 15.10.2014.
Program LIFE; Upravljanje okolišem i informacije
LIFE (2014.-2020.) Hrvatska Okoliš Bespovratna sredstva (darovnice) Zatvoren 14.09.2017.
LIFE (Tradicionalni projekti) - "Okoliš i učinkovitost resursa"
LIFE (2014.-2020.) EU28 Okoliš Bespovratna sredstva (darovnice) Zatvoren 165.383.803,00 € 24.10.2014.
Za pružanje usluga koje obuhvaćaju višeslojne programe EU-a za podršku osposobljavanju, usluge razvijanja e-učenja i komunikacijske usluge u području carine i oporezivanja
FISCALIS 2020 EU28 Financije i porezi Pružanje usluge Zatvoren 15.06.2015.
Financijska podrška za funkcioniranje sindikata potrošačkih organizacija
POTROŠAČ (2014.-2020.) EU28, Island, Lihtenštajn, Norveška Civilno društvo Bespovratna sredstva (darovnice) Zatvoren 1.400.000,00 € 14.10.2014.
Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Financijski doprinos u zajedničkim akcijama za unapređenje primjene neprehrambenih proizvoda"
POTROŠAČ (2014.-2020.) EU28 Zdravstvo Bespovratna sredstva (darovnice) Zatvoren 2.000.000€ 07.10.2014.
Financijski doprinos za funkcioniranje organizacija za zaštitu potrošača na razini Europske unije
POTROŠAČ (2014.-2020.) EU28, Island, Lihtenštajn, Norveška Civilno društvo Bespovratna sredstva (darovnice) Zatvoren 1.400.000,00 € 14.10.2014.
Europska vijeća za sektorske vještine
EU28, Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Island, Kosovo, Lihtenštajn, Makedonija, Norveška, Turska Zapošljavanje i socijalna prava Bespovratna sredstva (darovnice) Zatvoren 600.000,00 € 03.09.2014.
Promicanje doprinosa privatne štednje za adekvatnu mirovinu
EU28 Zapošljavanje i socijalna prava Bespovratna sredstva (darovnice) Zatvoren 1.000.000,00 € 23.12.2014.
Inovacije u socijalnim politikama i potpora reformama u socijalnoj skrbi
EU28, Crna Gora, Island, Lihtenštajn, Makedonija, Norveška, Srbija, Turska Zapošljavanje i socijalna prava Bespovratna sredstva (darovnice) Zatvoren 9.200.000,00 € 30.07.2014.

Pages