Natječaji

Search form

Naziv natječaja
Programsort descending Regija Sektor Tip sredstava Status Budžet Datum završetka
LIFE (Tradicionalni projekti) - "Priroda i bioraznolikost"
LIFE (2014.-2020.) EU28 Okoliš Bespovratna sredstva (darovnice) Zatvoren 165.383.803,00 € 24.10.2014.
Program LIFE; potprogram "Klimatske aktivnosti"
LIFE (2014.-2020.) Hrvatska Okoliš Bespovratna sredstva (darovnice) Zatvoren 07.09.2017.
Okvirni ugovor za praćenje LIFE projekata (bespovratna sredstva za aktivnosti i operativna bespovratna sredstva), komunikacija o programu LIFE i drugim povezanim aktivnostima
LIFE (2014.-2020.) EU28 Okoliš Pružanje usluge Zatvoren 07.08.2014.
Program LIFE; Okoliš i učinkovitost resursa
LIFE (2014.-2020.) Hrvatska Okoliš Bespovratna sredstva (darovnice) Zatvoren 12.09.2017.
Za pružanje usluga koje obuhvaćaju višeslojne programe EU-a za podršku osposobljavanju, usluge razvijanja e-učenja i komunikacijske usluge u području carine i oporezivanja
FISCALIS 2020 EU28 Financije i porezi Pružanje usluge Zatvoren 15.06.2015.
Financijski doprinos za funkcioniranje organizacija za zaštitu potrošača na razini Europske unije
POTROŠAČ (2014.-2020.) EU28, Island, Lihtenštajn, Norveška Civilno društvo Bespovratna sredstva (darovnice) Zatvoren 1.400.000,00 € 14.10.2014.
Financijska podrška za funkcioniranje sindikata potrošačkih organizacija
POTROŠAČ (2014.-2020.) EU28, Island, Lihtenštajn, Norveška Civilno društvo Bespovratna sredstva (darovnice) Zatvoren 1.400.000,00 € 14.10.2014.
Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Financijski doprinos u zajedničkim akcijama za unapređenje primjene neprehrambenih proizvoda"
POTROŠAČ (2014.-2020.) EU28 Zdravstvo Bespovratna sredstva (darovnice) Zatvoren 2.000.000€ 07.10.2014.
Potpora reformama socijalne zaštite
EU28, Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Island, Lihtenštajn, Makedonija, Norveška, Srbija, Turska Zapošljavanje i socijalna prava Bespovratna sredstva (darovnice) Zatvoren 2.500.000,00 € 31.10.2014.
Europska vijeća za sektorske vještine
EU28, Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Island, Kosovo, Lihtenštajn, Makedonija, Norveška, Turska Zapošljavanje i socijalna prava Bespovratna sredstva (darovnice) Zatvoren 600.000,00 € 03.09.2014.

Pages