Natječaji

Search form

Naziv natječaja
Program Regija Sektor Tip sredstava Status Budžet Datum završetka
Potpora transnacionalnoj distribuciji europskih filmova - potpora međunarodnim prodajnim agentima europskih kino filmova
MEDIA 2007 Hrvatska, EU28, Bosna i Hercegovina, Island, Lihtenštajn, Švicarska Mediji Bespovratna sredstva (darovnice) Zatvoren 1.000.000,00 € 01.03.2013.
Potpora transnacionalnoj distribuciji europskih filmova - potpora međunarodnim prodajnim agentima europskih kino filmova
MEDIA 2007 Hrvatska, EU28, Bosna i Hercegovina, Island, Lihtenštajn, Švicarska Mediji Bespovratna sredstva (darovnice) Zatvoren 1.500.000,00 € 01.03.2014.
Razvoj projekata - pojedinačni projekti
MEDIA 2007 Hrvatska, EU28, Island, Lihtenštajn, Švicarska Mediji Bespovratna sredstva (darovnice) Zatvoren 18.250.000,00 € 12.04.2013.
Razvoj projekata - skupni projekti
MEDIA 2007 Hrvatska, EU28, Island, Lihtenštajn, Švicarska Mediji Bespovratna sredstva (darovnice) Zatvoren 18.250.000,00 € 12.04.2013.
Televizijsko prikazivanje
MEDIA 2007 Hrvatska, EU28, Island, Norveška, Švicarska Mediji Bespovratna sredstva (darovnice) Zatvoren 10.800.000,00 € 03.06.2013.
Interaktivna djela
MEDIA 2007 Hrvatska, EU28, Bosna i Hercegovina, Island, Norveška, Švicarska Mediji Bespovratna sredstva (darovnice) Zatvoren 2.500.000,00 € 12.04.2013.
i2i Audiovisual
MEDIA 2007 Hrvatska, EU28, Bosna i Hercegovina, Island Mediji Bespovratna sredstva (darovnice) Zatvoren 50.000,00 € 07.06.2013.
Promidžba/pristup tržištu
MEDIA 2007 Hrvatska, EU28, Bosna i Hercegovina, Island Mediji Bespovratna sredstva (darovnice) Zatvoren 3.000.000,00 € 03.06.2013.
Aktivnost 5. - Potpora europskoj suradnji u polju mladih - mjera 5.1. - Sastanci mladih i osoba odgovornih za politiku prema mladima
Mladi na djelu Hrvatska, EU28, Island, Turska Obrazovanje i mladi Bespovratna sredstva (darovnice) Zatvoren 57.651,39 € 01.10.2013.
Aktivnost 4. - Sustavi podrške mladima - mjera 4.3. Osposobljavanje i umrežavanje osoba aktivnih u radu s mladima i organizacijama mladih
Mladi na djelu Hrvatska, EU28, Island, Turska Obrazovanje i mladi Bespovratna sredstva (darovnice) Zatvoren 1,00 € 01.10.2013.

Pages