Natječaji

Search form

Naziv natječaja
Program Regija Sektor Tip sredstavasort ascending Status Budžet Datum završetka
Poziv za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava korisničkim institucijama iz Prioritetne osi 5 - Tehnička pomoć
Europski socijalni fond Hrvatska Zapošljavanje i socijalna prava Bespovratna sredstva (darovnice) Zatvoren 4.000.000,00 kn 25.08.2016.
Bratimljenje gradova
Europa za građane Hrvatska, EU28, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Island, Lihtenštajn, Makedonija, Norveška, Srbija, Turska Civilno društvo Bespovratna sredstva (darovnice) Zatvoren 01.03.2016.
Modernizacija, unaprjeđenje i proširenje infrastrukture studentskog smještaja za studente u nepovoljnom položaju
Europski fond za regionalni razvoj Hrvatska Regionalni razvoj Bespovratna sredstva (darovnice) Zatvoren 934.000.000,00 kn 30.06.2020.
Javni poziv za poticanje povećanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije - kroz pomoć proračunima JLP(R)S
Hrvatska Energetika Bespovratna sredstva (darovnice) Zatvoren 10.000.000,00 kuna
Potpora prekograničnim projektima kojima se sprječava, informira i bori sa štetnom praksom u vezi nasilja nad ženama, mladima i djecom
Pravosuđe EU28, Island Pravosuđe i ljudska prava Bespovratna sredstva (darovnice) Zatvoren 4.500.000,00 € 03.06.2015.
Promicanje ravnopravnosti spolova u istraživanjima i inovacijama
Horizon EU28, Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Island, Lihtenštajn, Makedonija, Norveška, Srbija, Turska Znanost i tehnologija Bespovratna sredstva (darovnice) Zatvoren 18.500.000,00 €
Jean Monnet centri izvrsnosti
Program za cjeloživotno učenje Hrvatska, EU28, Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Island, Lihtenštajn, Makedonija, Norveška, Srbija, Švicarska, Turska Obrazovanje i mladi Bespovratna sredstva (darovnice) Zatvoren 75.000,00 € 15.02.2013.
Potpora za proizvođače šećerne repe
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj - EAFRD Hrvatska Poljoprivreda, ribarstvo i ruralni razvoj Bespovratna sredstva (darovnice) Zatvoren 31.07.2020.
Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju
Europski socijalni fond Hrvatska Obrazovanje i mladi Bespovratna sredstva (darovnice) Zatvoren 100.000.000,00 29.03.2019.
Javni poziv za sufinanciranje izrade prostornih planova jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u 2018. godini
Hrvatska Ostalo Bespovratna sredstva (darovnice) Zatvoren 30.09.2018.

Pages