Natječaji

Search form

Naziv natječaja
Program Regija Sektorsort descending Tip sredstava Status Budžet Datum završetka
Pilot Projekt - Analiza politike prijema, zaštite i integracije maloljetnika bez pratnje u EU
EU28 Sigurnost Bespovratna sredstva (darovnice) Zatvoren 500.000,00 € 29.04.2014.
ISEC - Prevencija i borba protiv kriminala (droge)
ISEC EU28 Sigurnost Bespovratna sredstva (darovnice) Zatvoren 5.000.000,00 € 19.03.2014.
Međunarodna suradnja u kaznenom pravu: mreža tužitelja na Zapadnom Balkanu
EU28, Island, Lihtenštajn, Norveška Sigurnost Bespovratna sredstva (darovnice) Zatvoren 5.000.000,00 € 22.02.2014.
Potpora transnacionalnim projektima u području politike borbe protiv druge u EU
EU28 Sigurnost Bespovratna sredstva (darovnice) Zatvoren 2.509.000,00 € 05.11.2014.
Javni poziv za dostavu prijedloga popisa dobavljača - Europska zrakoplovna sigurnosna agencija
EU28, Albanija, Crna Gora, Island, Lihtenštajn, Makedonija, Norveška, Švicarska Sigurnost Pružanje usluge Zatvoren 130.000€
Usluge podrške kriznom menadžmentu
ISEC EU28 Sigurnost Pružanje usluge Zatvoren 130.000,00 € 12.05.2014.
Pilot projekt - Stvaranje mreže kontakata i dijaloga između ciljanih općina i lokalnih vlasti o iskustvima i najboljim praksama u raseljavanja i integracije izbjeglica
EU28 Sigurnost Bespovratna sredstva (darovnice) Zatvoren 500.000,00 € 15.10.2013.
ISEC - Kemijski, biološki, radiološki i nuklearni materijali
ISEC EU28 Sigurnost Bespovratna sredstva (darovnice) Zatvoren 3.000.000,00 € 09.10.2013.
ISEC - Financijski i gospodarski kriminal
ISEC EU28 Sigurnost Bespovratna sredstva (darovnice) Zatvoren 7.000.000,00 € 07.10.2013.
Studija o odredbama za naknadu primjenjivim na kreditne institucije i poduzeća za ulaganje
EU28 Sigurnost Pružanje usluge Zatvoren 250.000,00 € 20.04.2015.

Pages