O nama

Search form


Stranicu "One stop shop for EU funds'' koja se nalazi na domeni europski-fondovi.eu realizirala je tvrtka Krutak d.o.o. – EU Asistent (www.euasistent.eu). 
Krutak d.o.o. – EU Asistent je konzultantska tvrtka koja se bavi poslovnom djelatnošću financijskog savjetovanja klijenata od 1992. godine, a od 2008. fokusirani smo na usluge praćenja mogućnosti za dobivanje sredstava, savjetovanja i izrade projekata iz područja europskih fondova, evaluacije postojećih projekata te vođenja edukativnih seminara i radionica. 

KRUTAK d.o.o. 
T/F: 01 3391 332 
M: 099 321 0072 
Skype ID: europskifondovi 
Sjedište: A. Mihanovića 25, 10298 Bistra 
OIB: 66135581745 
IBAN: HR4923600001101348837 

Tea Kranjec, prof. - Direktor 


Nakon diplome profesora na PMF u Zagrebu i po povratku iz Londona gdje je usavršavala znanje engleskog jezika, radila kao voditelj i manager IPA projekta prekogranične suradnje sa Slovenijom te je prošla sve faze projektnog ciklusa, od pripreme projektnog prijedloga do vođenja projektnih aktivnosti te administrativnog i tehničkog upravljanja troškovima. Znanje o upravljanju projektima nadopunila je certifikatima: 

  • Project Cycle Management 
  • Upravljanje IPA Operativnim programima dobivenim u Središnjem državnom uredu za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova Europske unije. Smatrajući da najopsežnija i najtemeljitija znanja iz tematike europskih politika, fondova i strategija može dobiti u samom središtu Europe, otišla je u Bruxelles gdje je pohađala i završila studij: International Master in European studies pri University of Louvain te stekla iskustvo u radeći na više različitih projekata iz programa IPA, LIFE+, GRUNDTVIG, COMENIUS, LEONARDO DA VINCI, YOUTH IN ACTION, MEDIA, CULTURA i dr. Trenutno radi kao direktor tvrtke KRUTAK d.o.o. te je fokusirana je na usluge praćenja mogućnosti za dobivanje sredstava, savjetovanja i izrade projekata iz područja europskih fondova, te vođenja edukativnih seminara i radionica. Surađuje sa međunarodnom mrežom vanjskih suradnika, te je autor nekoliko stručnih članaka o tematici europskih fondova. Aktivno surađuje sa lokalnim i regionalnim vlastima, ustanovama za obrazovanje te poslovnim korisnicima u pripremi projekata kao konzultant i edukaciji djelatnika o novim pravilima prijave projekta na natječaje EU. Maja Cipek, mag. geog.

Kao voditelj projekata aktivno je angažirana u izradi natječajne dokumentacije te radi kao savjetnik u pripremi projekata za JLRS i privatne korisnike. Izrađuje investicijsku dokumentaciju (Studije predizvodljivosti, Studije izvodljivosti, Investicijske studije, Poslovne planove) i CBA analizu te ostalu natječajnu dokumentaciju. U suradnji s timom planira aktivnosti kako bi se osiguralo kvalitetno i pravovremeno provođenje projekata. Aktivno sudjeluje u pripremi i provedbi programa edukacija na temu EU fondova u organizaciji tvrtke. Godine
2017. stekla certifikat u području javne nabave, priprema dokumentacije za
nadmetanje i provodi postupke javne nabave.Matej Vranić, mag. geogr.


Godine 2014. stekao je diplomu na Geografskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, smjer Prostorno planiranje i regionalni razvoj, a usavršavanje je nastavio na Mediteranskom agronomskom institutu u Montpellieru radom na projektu uspostave suradnje među LAG-ovima. U tvrtki KRUTAK d.o.o. angažiran je kao stručnjak za izradu strateških i sektorskih dokumenata kroz procese analize stanja te razvijanja ciljeva i prioriteta u skladu s razvojnim potrebama i uvjetima u prostoru. Ima iskustvo u pripremi projekata financiranih sredstvima iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova, odnosno izradi poslovnih planova, studija izvodljivosti/predizvodljivosti i projektnih aplikacija, a specijalizirao se na razvoj projekata iz područja znanstvene infrastrukture i ruralnog razvoja. 
Denis Kranjec, poljoprivredni inženjer


Savjetnik u poljoprivredi i ruralnom razvoju s dugogodišnjim radom u poljoprivrednom sektoru, poznaje razvoj ruralnih područja na vrijednostima poljoprivrede te obrtnika i poduzetnika koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom. Klijente savjetuje u području predmeta ulaganja u poljoprivredi, izradi poslovnih planova i mogućnostima financiranja projekata dostupnim sredstvima iz EU fondova.