Copernicus

Search form

Copernicus

Kratki opis: 

Program Copernicus, koji je u prijašnjem programskom razdoblju bio poznat pod nazivom GMES (Globalni nadzor za zaštitu okoliša i sigurnost), europski je program namijenjen uspostavi europskog kapaciteta za promatranje Zemlje. Sastoji od niza složenih sustava koji prikupljaju podatke iz više izvora: satelita namijenjenih promatranju Zemlje i senzora smještenih na zemlji, u zraku i u moru. Programom će se osigurati redovito praćenje i nadzor atmosfere, oceana i kopnenih površna. 

Proračun:

U programskom razdoblju od 2014. do 2020. godine, ukupna financijska omotnica predviđena za financiranje aktivnosti programa iznosi 4,31 milijardi eura. Iznos proračuna podijeljen na dvije ključne komponente: komponenta pružanja usluga i praćenja senzora (897,4 milijuna eura) i komponenta svemira (3,42 milijarde eura). 

Korisnici: 

Osnovni korisnici programa Copernicus su kreatori politika i tijela javne vlasti kojima su potrebne informacije oko razvoja okolišnog zakonodavstva i politika ili su zaduženi za donošenje odluka u kritičnim situacijama kao što su prirodne katastrofe ili humanitarne krize. Osim ovim skupinama korisnika, informacije prikupljene radom programa biti će dostupne i građanima.

Aktivnosti: 

  • Nadzor atmosfere
  • Praćenje kakvoće zraka na lokalnoj i nacionalnoj razini
  • Praćenje Zemlje
  • Promatranje klimatskih promjena
  • Upravljanje hitnim slučajevima
  • Sigurnosne službe zadužene za pružanje informacija
Sažetak: