Europski socijalni fond

Search form

Europski socijalni fond

Kratki opis: 

Europski socijalni fond predstavlja glavni financijski instrument EU za ostvarivanje strateških ciljeva politike zapošljavanja. Jedna od važnih mjera je financiranje jačanja administrativne sposobnosti u državnoj upravi i javnom sektoru u području gospodarstva, zapošljavanja, socijalne politike, okoliša i pravosuđa. Fond osigurava podršku europskim regijama koje su pogođene visokom stopom nezaposlenosti. Strategija i proračun ESF-a dogovaraju se i o njoj donose odluku države članice EU, Europski parlament i Komisija. Na toj osnovi planiraju se sedmogodišnji operativni programi koje donose države članice s Komisijom. Operativni programi zatim implementiraju razne organizacije javnog i privatnog sektora. 

Proračun:

Sredstva strukturnih fondova dodjeljuju se državama članicama Europske unije uzimajući u obzir broj stanovnika (i gustoću naseljenosti), regionalni razvoj, nezaposlenost i stupanj obrazovanja. U razdoblju od 2007. do 2013. godine, članice Europske unije imale su na raspolaganju oko 75 milijardi eura iz ESF-a, odnosno na godišnjoj razini izdvaja se gotovo 10 milijardi eura u svrhu ublažavanje posljedica ekonomske krize. Financijska sredstva ESF-a dolaze iz proračuna Europske unije i dopunjavaju se nacionalnim doprinosima. ESF, kao jedan od pet europskih strukturnih i investicijskih fondova za razdoblje 2014. - 2020., reguliran je Uredbom br. 1303/2013 kojom se utvrđuju zajednička načela, pravila i norme trošenja financijskih sredstava. Udio ESF-a u programskom razdoblju 2007. - 2013. iznosio je nešto više od 10%, dok je njegova uloga za programsko razdoblje 2014. - 2020. ojačana uvođenjem pravno obvezujućeg minimalnog udjela od 23,1% ukupnih sredstava za koheziju. 

Europska komisija potvrdila je Sporazum o partnerstvu 2014. godine, koji je izrađen zajednički od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Ministarstva poljoprivrede te šest Tematskih radnih skupina koje djeluju u okviru Koordinacijskog povjerenstva za pripremu dokumenata za financijsko razdoblje 2014. - 2020. Sporazum opisuje na koji će način Republika Hrvatska pristupiti ispunjavanju zajedničkih ciljeva, za što će imati na raspolaganju 10,676 milijardi eura iz ESI fondova. Konkretno, Republici Hrvatskoj u razdoblju 2014.-2020. iz Europskog socijalnog fonda na raspolaganju je 1,516 milijardi eura. Tematske radne skupine izradile su prijedloge operativnih programa u kojima detaljnije opisuju i razrađuju aktivnosti i mjere za učinkovitiju provedbu ciljeva. Za korištenje Europskog socijalnog fonda i Inicijative za zapošljavanje mladih, Republika Hrvatska pripremila je Operativni program "Učinkoviti ljudski potencijali" s ukupnom alokacijom u iznosu od 1,582 milijardi eura. 


Korisnici:

Financijska sredstva iz ESF-a dostupna su putem država članica i regija, stoga program ne financira projekte izravno iz Bruxellesa. Program se provodi kroz pojedine projekte koji se odvijaju pod vodstvom različitih organizacija-sudionika, kao što su javne uprave, poduzeća, nevladine organizacije i socijalni partneri aktivni na području zapošljavanja i socijalne uključenosti. Zainteresirane organizacije mogu se obratiti upravi ESF-a u vlastitom gradu ili regiji. Zahtjev za financiranje mogu podnijeti i drugi oblici organizacija iz javnog i privatnog sektora kao što su lokalne i regionalne vlasti, obrazovne institucije, nevladine institucije, sindikati, radnička vijeća, predstavnici industrije i profesionalne udruge pojedinih poduzeća. 

Aktivnosti: 

  • Promicanje zapošljavanja i podrška mobilnosti radne snage 
  • Ulaganje u obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje 
  • Promicanje socijalne uključenosti i borba protiv siromaštva 
  • Jačanje institucionalnih kapaciteta i učinkovitost javne uprave