Galileo

Search form

Galileo

Kratki opis: 

Galileo je novi program Europske unije namijenjen razvoju Globalnog navigacijskog satelitskog sustava (GNSS) pod civilnim nadzorom. Program će omogućiti korisnicima diljem svijeta uvid u podatke o njihovom točnom položaju u vremenu i prostoru s velikom preciznošću i pouzdanošću. Nakon što se u potpunosti uvede u rad, podaci dobiveni od strane satelita programa Galileo moći će se koristiti u velikom broju područja za poboljšanje kvalitete života i poslovanja u cijeloj Europi, kao što je to navigacija brodova u uskim kanalima, poboljšanje prometne logistike i poboljšanje razine reakcije u kriznim situacijama.

Proračun:

Za razdoblje od 2014. do 2020. godine, proračun Programa iznosi 7,071 milijuna eura.

Korisnici:

Uglavnom će ga koristiti predstavnici javnog sektora, posebice u smislu civilne zaštite i sigurnosti. Buduće Galileove javne regulirane usluge (RPS) mogu biti od koristi za hitne službe, prijevoz opasne robe, energetski ili telekomunikacijski sustav te obranu. 

Aktivnosti: 

  • Aktivnosti koje se tiču faze razvoja programa Galileo
  • Aktivnosti vezane za djelovanje sustava uspostavljenim pod programom Galileo
  • Aktivnosti povezane s djelovanjem EGNOS sustava
  • Studije i sastanci sa stručnjacima
  • Informacijske i komunikacijske aktivnosti
Sažetak: