INTERREG EUROPE

Search form

INTERREG EUROPE

Kratki opis: 

Program je pokrenut s ciljem jačanja učinaka Kohezijske politike Europske unije u razdoblju od 2014. do 2020. godine i nasljednik je programa INTERREG IVC koji je bio aktivan u prošlom programskom razudoblju. Ima za cilj smanjiti postojeće nejednakosti između regija Europske unije u pogledu njihovog ekonomskog i društvenog razvoja i održivosti okoliša, pritom uzimajući u obzir njihove specifične prostorne značajke i mogućnosti.

Proračun:

Raspoloživa sredstva programa ovisna su o alokaciji sredstava na razini Europske unije namijenjenih Europskoj teritorijalnoj suradnji. Za sedmogodišnje razdoblje od 2014. do 2020. godine za Europsku teritorijalnu suradnju namijenjeno je 10,2 milijardi eura, a jedan dio pripada programu INTERREG EUROPE, odnosno 359 milijuna eura.

Korisnici:

Sredstva programa raspoloživa su sljedećim skupinama: nacionalna, regionalna i lokalna tijela javne vlasti, regionalne razvojne agencije, regionalne energetske agencije, agencije u području transporta i mobilnosti, akteri uključeni u upravljanje i provedbu programa namijenjenih rastu i stvaranju radnih mjesta, subjekti poslovne podrške i organizacije koje predstavljaju mala i srednja poduzeća te ostali dionici zaduženi za razvoj regionalne inovacijske infrastrukture i kapaciteta.

Aktivnosti:

  • Izrada akcijskih planova
  • Izrada studija i analiza regionalnih inovacijskih infrastrukturnih politika
  • Organizacija međuregionalnih seminara i događaja namijenjenih razmjeni sadržaja i izgradnji kapaciteta inovacijske infrastrukture
  • Komunikacija i širenje rezultata projekta
  • Izrada tematskih sadržaja kao što su novine, studije i slični dokumenti