INTERREG V-A Slovenija-Hrvatska 2014.-2020.

Search form

INTERREG V-A Slovenija-Hrvatska 2014.-2020.

Kratki opis: 

Prekogranični
program suradnje INTERREG V-A Slovenija - Hrvatska sufinancira se iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu cilja Europske teritorijalne suradnje, koja podupire prekograničnu suradnju između Hrvatske i Slovenije za razdoblje 2014. - 2020. Programsko područje novog Interreg IPA programa stavlja naglasak na osnaživanja postojećih i izgradnje novih partnerstva, nadogradnju postignutih rezultata i daljnje razmjene pozitivnih iskustava između dviju država sudionica programa. Novost u novom programskom razdoblju u odnosu na staro je to da Republika Hrvatska preuzima dužnost upravljačkog tijela, odnosno ona koordinira proces izrade ključnog programskog dokumenta, čija je izrada započela uspostavom Radne skupine za programiranje u listopadu 2012. godine, dok je sam program suradnje odobren od strane Europske komisije 30. rujna 2015. godine. 

Proračun:

Ukupni programski proračun ovisan je o alokaciji financijskih sredstava na razini Europske unije namijenjenih Europskoj teritorijalnoj suradnji. Za sedmogodišnje razdoblje od 2014. do 2020. godine za Europsku teritorijalnu suradnju i program Slovenija - Hrvatska namijenjeno je 55.690.913 eura, od kojih 46.114.193 eura dolazi iz Europskog fonda za regionalni razvoj te 9.576.720 eura iz nacionalnog sufinanciranja.

Korisnici:

 • Lokalna, regionalna i nacionalna tijela;
 • Neprofitne organizacije prema javnom ili privatnom pravu;
 • Mala i srednja poduzeća;
 • Posjetitelji/ turisti/ lokalne zajednice;
 • Poljoprivrednici, vlasnici zemljišta na području NATURA 2000;
 • Zaštićena područja i druga područja prirodnih vrijednosti;
 • Učitelji, studenti, učenici, djeca te
 • Skupine navedene u poglavlju „Indikativni tipovi korisnika“.

Aktivnosti:

 • Promicanje prilagodbe klimatskim promjenama, prevencije rizika i upravljanja;
 • Očuvanje i zaštita okoliša i promocija učinkovitosti resursa;
 • Jačanje institucionalnih kapaciteta javne vlasti i interesnih skupina, učinkovita javna uprava.