IPA I - pomoć u tranziciji i izgradnji institucija

Search form

IPA I - pomoć u tranziciji i izgradnji institucija

Kratki opis: 

Program IPA komponenta I - Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija uključuje mjere izgradnje institucija i s njima povezanog ulaganja u Republiku Hrvatsku s ciljem ispunjavanja kriterija za pristupanje EU, a s naglaskom na ispunjenje političkih, ekonomskih i kriterija kojima se omogućuje ispunjenje obveza nakon punopravnog primanja Hrvatske u članstvo EU. Programski ciklus odvija se na godišnjoj razini te je iniciran je od strane Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU, koji je Nacionalni IPA koordinator i odgovoran za programiranje projekata programa IPA – komponenta I-Pomoć u tranziciji i jačanje institucija. 

Proračun:

U razdoblju od 2007. do 2013. godine, financijska alokacija za Hrvatsku je iznosila 277,3 milijuna eura. 

Korisnici: 

Tijela javne uprave, nevladine organizacije, ali i tvrtke za sudjelovanje u javnim nabavama provedenim kroz projekte. 

Aktivnosti: 

Komponenta I programa IPA ostvaruje se kroz četiri prioritetne osi/područja intervencije, a sukladno Višegodišnjem indikativnom planskom okviru:  

  • Ispunjenje političkih kriterija - projekti namijenjeni reformi javne uprave, pravosuđa, borbi protiv organiziranog kriminaliteta i korupcije, razminiranju, zaštiti i potpori manjinama i s time vezanim lokalnim razvojem, uključujući i potporu civilnom društvu na području daljnjeg jačanja uloge organizacija civilnog društva u području jačanja svijesti i praćenja primjene usvojene pravne stečevine EU, razvoju dijaloga i senzibilizacije lokalne, regionalne i nacionalne mreže nevladinih udruga  
  • Ispunjenje ekonomskih kriterija - projekti potpore na području javnih financija, statistike, zdravstvenih i socijalnih politika, unapređenje politika i fleksibilnosti na tržištu rada, unapređenje ekonomske situacije itd.  
  • Mogućnost ispunjenja obveza koje proizlaze iz članstva - ovo treće područje intervencije ima za svrhu jačanje i izgradnju institucionalnih kapaciteta i njihovu pripremu za provedbu obveza preuzetih kroz usvojenu pravnu stečevinu EU  
  • Programi potpore - ovo područje intervencije namijenjeno je pripremi institucija za upravljanje budućim fondovima EU i sudjelovanju u Programima Zajednice