Mladi na djelu

Search form

Mladi na djelu

Kratki opis: 

Program teži poticanju osjedaja aktivnog europskog građanstva, solidarnosti i tolerancije među mladim Europljanima te njihovom uključivanju u oblikovanje budučnosti Unije. Program promiče mobilnost unutar i izvan granica Europske unije, neformalno obrazovanje i interkulturni dijalog te potiče zapošljivost i uključivanje svih mladih, bez obzira na razinu njihova obrazovanja i njihovo kulturno i društveno podrijetlo. Cilj programa Mladi na djelu je odgovoriti, na europskoj razini, potrebama mladih od adolescencije do odraslosti. Daje znatan doprinos pružajudi mogudnosti za stjecanje vještina kroz neformalno učenje i promicanju aktivnog sudjelovanja mladih u društvu.

Proračun:

Program ima ukupni proračun od 885 milijuna eura za razdoblje od sedam godina (2007. - 2013.). Kao dodatak tim sredstvima, dodatna vanjska sredstva su dodijeljena programu Mladi na djelu kako bi se poduprla suradnja sa zemljama Jugoistočne Europe i Istočnog partnerstva, i to u obliku tzv. “prozora za mlade”(eng. Youth Window).

Korisnici: 

Mladi i osobe koje rade s mladima su osnovna ciljna skupina Programa. Međutim, Program dopire do ove ciljne skupine pomodu predlagača. Stoga se uvjeti za sudjelovanje u Programu odnose na te dvije skupine: sudionike (pojedinci koji sudjeluju u Programu) i predlagače (u vedini slučajeva, pravno uspostavljene organizacije). I za sudionike i za predlagače uvjeti sudjelovanja ovise o tome iz koje zemlje dolaze.

Aktivnosti:
  • Razmjene mladih,
  • Inicijative mladih,
  • Demokratski projekti mladih,
  • Europska volonterska služba,
  • Suradnja sa susjednim partnerskim zemljama EU,
  • Osposobljavnje i umrežavanje osoba aktivnih u radu s mladima i organizacijama mladih,
  • Sastanci mladih i odgovornih za politiku prema mladima.
Sažetak: