POTROŠAČ (2014.-2020.)

Search form

POTROŠAČ (2014.-2020.)

Kratki opis: 

Program je pokrenut s ciljem zaštite zdravstvenih, sigurnosnih i ekonomskih interesa europskih građana. Također, integrirat će interese potrošača u sve politike koje se odnose na zajednicu i staviti težište na zaštitu potrošača i podizanja razine svijesti potrošača u novim zemljama članicama Europske unije. Podržat će i potrošačku politiku Europske unije u godinama koje dolaze stavljanjem potrošača u središte jedinstvenog tržišta. 

Proračun:

Financijska omotnica za provedbu Programa za razdoblje od 1. siječnja 2014. do 31. prosinca 2020. iznosi 188,83 milijuna eura. Godišnja odobrena sredstva odobravaju Europski parlament i Vijeće u granicama višegodišnjeg financijskog okvira. 

Korisnici: 

Program je otvoren za javna tijela, neprofitne organizacije, nevladine potrošačke organizacije i dužnosnike za zaštitu potrošača koji spadaju u jednu od sljedećih kategorija zemalja: 

  • Zemlje članice EU
  • Zemlje Europskog udruženja za slobodnu trgovinu koje sudjeluju u Europskome gospodarskom prostoru, u skladu s uvjetima utvrđenima u Sporazumu o Europskome gospodarskom prostoru
  • Treće zemlje, posebno zemlje pristupnice i zemlje kandidatkinje, kao i potencijalne kandidate, te zemlje na koje se primjenjuje Europska politika susjedstva, u skladu s općim načelima i općim uvjetima njihova sudjelovanja u programima Unije utvrđenima u pripadajućim okvirnim sporazumima, odlukama Vijeća za pridruživanje ili srodnim sporazumima 
Aktivnosti:

  • Konsolidacija i unaprijeđenje sigurnosti proizvoda
  • Informiranje i edukacija potrošača te potpora organizacijama potrošača
  • Prava i pravna zaštita potrošača 
  • Podupiranje izvršavanja prava potrošača