Program za cjeloživotno učenje

Search form

Program za cjeloživotno učenje

Kratki opis: 

Program za aktivnosti Europske unije u području cjeloživotnog učenja (Program za cjeloživotno učenje – LLP) nastoji doprinijeti razvitku Europske unije kao naprednog društva znanja, s održivim gospodarskim razvitkom, s većim brojem i boljim radnim mjestima te većom društvenom kohezijom. Posebice nastoji potaknuti razmjenu, suradnju i mobilnost među ustanovama i sustavima obrazovanja i osposobljavanja unutar Europske unije kako bi postali uzorom kvalitete na svjetskoj razini. Na taj se način pristupa modernizaciji i prilagodbi sustava obrazovanja i osposobljavanja zemalja sudionica, posebno u kontekstu ciljeva iz “Strategije EU 2020.” te se europska dodana vrijednost donosi izravno građanima koji sudjeluju u aktivnostima mobilnosti i drugim oblicima suradnje.

Proračun:

Ukupni proračun programa za razdoblje 2007.-2013. je 6,97 milijardi EUR.

Korisnici:

Program za cjeloživotno učenje načelno je otvoren svima uključenima u obrazovanje i osposobljavanje:
 • učenicima, studentima, praktikantima, te odraslima u procesu obrazovanja,
 • nastavnicima, instruktorima i ostalom osoblju koje je uključeno u neki vid cjeloživotnog učenja,
 • osobama na tržištu rada,
 • ustanovama ili organizacijama koje omogudavaju izobrazbu u bilo kojem području obrazovanja i osposobljavanja,
 • osobama i tijelima odgovornima za sustave i politiku nekog vida cjeloživotnog učenja na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini,
 • tvrtkama, socijalnim partnerima i njihovim organizacijama na svim razinama, uključujudi trgovinske organizacije, te gospodarske komore i industriju,
 • tijelima koja se bave mentorstvom, savjetovanjem i pružanjem informacija o nekom vidu cjeloživotnog učenja,
 • udruženjima koja se bave cjeloživotnim učenjem, uključujudi udruge studenata, stažista, učenika, nastavnika, roditelja i odraslih u procesu obrazovanja,
 • istraživačkim centrima i tijelima koja se bave pitanjima obrazovanja i osposobljavanja,
 • neprofitnim organizacijama, volonterskim tijelima, nevladinim organizacijama.

Aktivnosti:
 • Stvaranje politika i inovacije u cjeloživotnom učenju,
 • Jezici,
 • Razvoj sadržaja temeljenih na informacijskim i komunikacijskim tehnologijama,
 • Širenje i korištenje rezultata.