Hrvatska

Search form

Dodjela sredstava u okviru programa "Učinkoviti ljudski potencijali"

Referenca: 
UP.04.0.0.02
Datum objave: 
01.06.2016.
Status: 
Regija: 

Energetska obnova višestambenih zgrada

Referenca: 
KK.04.2.2.01
Datum objave: 
17.10.2016.
Status: 
Sektor: 
Regija: 

Poticanje rada s darovitom djecom i učenicima na predtercijarnoj razini

Referenca: 
UP.03.2.2.02
Datum objave: 
13.10.2016.
Status: 
Regija: 

Javni natječaj za financiranje projekta

Datum objave: 
04.10.2016.
Status: 
Sektor: 
Regija: 

Potpora za filmske festivale

Datum objave: 
04.10.2016.
Status: 
Sektor: 
Regija: 

Potpora za europske projekte suradnje

Datum objave: 
30.09.2016.
Status: 
Sektor: 
Regija: 

Razvoj poslovne infrastrukture

Referenca: 
KK.03.1.2.01
Datum objave: 
15.09.2016.
Status: 
Regija: 

Poziv za izradu Idejnog projekta automatizacije naplate i kontrole voznih karata u sustavu integriranog prijevoza putnika

Referenca: 
TR.1.2.25
Datum objave: 
12.09.2016.
Status: 
Sektor: 
Regija: 

Pages

Subscribe to RSS - Hrvatska