Hrvatska

Search form

Potpora za filmske festivale

Datum objave: 
04.10.2016.
Status: 
Sektor: 
Regija: 

Potpora za europske projekte suradnje

Datum objave: 
30.09.2016.
Status: 
Sektor: 
Regija: 

Razvoj poslovne infrastrukture

Referenca: 
KK.03.1.2.01
Datum objave: 
15.09.2016.
Status: 
Regija: 

Poziv za izradu Idejnog projekta automatizacije naplate i kontrole voznih karata u sustavu integriranog prijevoza putnika

Referenca: 
TR.1.2.25
Datum objave: 
12.09.2016.
Status: 
Sektor: 
Regija: 

Peti poziv za provedbu projekata iz područja cestovnog prometa - Operativni program "Promet" 2007.-2013.

Referenca: 
TR.4.1.05
Datum objave: 
09.09.2016.
Status: 
Sektor: 
Regija: 

Šesti poziv za provedbu projekata iz područja cestovnog prometa - Operativni program "Promet" 2007.-2013.

Referenca: 
TR.4.1.06
Datum objave: 
09.09.2016.
Status: 
Sektor: 
Regija: 

Četvrti poziv za provedbu projekata iz područja cestovnog prometa - Operativni program "Promet" 2007.-2013.

Referenca: 
TR.4.1.04
Datum objave: 
02.09.2016.
Status: 
Sektor: 
Regija: 

Podrška razvoju Centara kompetencija

Referenca: 
KK.01.2.2.03.
Datum objave: 
19.08.2016.
Status: 
Regija: 

Pages

Subscribe to RSS - Hrvatska