Otvoren

Search form

Provedba Intervencijskog plana Grada Vukovar

Datum objave: 
31.03.2017.
Status: 
Regija: 

Građenje reciklažnih dvorišta

Referenca: 
KK.06.3.1.03
Datum objave: 
29.03.2017.
Status: 
Program: 
Sektor: 
Regija: 

Razvoj e-usluga

Referenca: 
KK.02.2.1.01
Datum objave: 
18.07.2016.
Status: 
Regija: 

Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i/ili dnevnim kirurgijama

Referenca: 
KK.08.1.2.03
Datum objave: 
19.07.2016.
Status: 
Sektor: 
Regija: 

Poboljšanje pristupa hitnoj zdravstvenoj zaštiti

Referenca: 
KK.08.1.1.03
Datum objave: 
19.07.2016.
Status: 
Sektor: 
Regija: 

Pages

Subscribe to RSS - Otvoren