Otvoren

Search form

Građenje reciklažnih dvorišta

Referenca: 
KK.06.3.1.03
Datum objave: 
29.03.2017.
Status: 
Program: 
Sektor: 
Regija: 

Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja - faza III

Referenca: 
UP.01.3.1.01.
Datum objave: 
10.03.2017.
Status: 
Regija: 

Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva

Referenca: 
UP.02.2.2.03
Datum objave: 
01.03.2017.
Status: 
Regija: 

Interreg Europe - treći poziv

Datum objave: 
01.03.2017.
Status: 
Program: 

EUREKA

Datum objave: 
08.02.2017.
Status: 
Regija: 

Podrška europskim platformama

Referenca: 
EACEA/06/2017
Datum objave: 
01.02.2017.
Status: 
Sektor: 

Pages

Subscribe to RSS - Otvoren