Otvoren

Search form

Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i/ili dnevnim kirurgijama

Referenca: 
KK.08.1.2.03
Datum objave: 
19.07.2016.
Status: 
Sektor: 
Regija: 

Poboljšanje pristupa hitnoj zdravstvenoj zaštiti

Referenca: 
KK.08.1.1.03
Datum objave: 
19.07.2016.
Status: 
Sektor: 
Regija: 

Promicanje održivog korištenja prirodne baštine u nacionalnim parkovima i parkovima prirode

Referenca: 
KK.06.1.2.01
Datum objave: 
11.04.2016.
Status: 
Sektor: 
Regija: 

Poboljšanje isplativosti i pristupa bolničke skrbi za ranjive skupine

Referenca: 
KK.08.1.2.01.
Datum objave: 
09.03.2016.
Status: 
Sektor: 
Regija: 

Poziv za dostavu prijedloga: tematskih puteva na podvodnu kulturnu baštinu

Datum objave: 
07.12.2015.
Status: 
Program: 
Sektor: 
Regija: 

Poziv za iskazivanje interesa- savjetodavne usluge

Referenca: 
JRC/IPR/2015/C.4/0029/AMI
Datum objave: 
07.10.2015.
Status: 
Tip sredstava: 
Sektor: 
Regija: 

Pages

Subscribe to RSS - Otvoren