Operativni program konkurentnost i kohezija

Search form

Održana 8. sjednica Odbora za praćenje Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“

U Zagrebu je održana 8. sjednica Odbora za praćenje Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“. Članovi Odbora informirani su o prevedenom 11. i 12. postupku pisanog odlučivanja te im je predstavljeno Godišnje izvješće o provedbi Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ za 2016. godinu koje je potom i usvojeno. Uz status provedbe programa u tekućoj godini, prisutni su informirani i o statusu ispunjenosti ex-ante uvjetovanosti. 

Obustava Poziva: Pilot projekt "Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja"


Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja obustavlja zaprimanje projektnih prijedloga za Poziv: "Pilot projekt energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja", u razdoblju od 15. prosinca 2015. godine do 15. travnja 2016. godine.

Najavljen poziv "Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja" financiran Europskim fondom za regionalni razvoj

Objavljena najava poziva "Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja" koji će biti financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Operativni program "Konkurentnost i kohezija" 2014.-2020. Nadležno tijelo poziva bit će Ministarstvo gospodarstva. 

Objavljeno javno savjetovanje za Poziv "Izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrada javnih ustanova koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja"

Javni poziv će se provoditi u okviru Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija" 2014.-2020., Prioritet 4 "Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije", Specifični cilj 4c1 "Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora".

Najava informativne radionice "Mogućnosti korištenja sredstava dostupnih iz strukturnih fondova i programa Europske unije za financiranje projekata istraživanja, razvoja i inovacija"

U sklopu ove informativne radionice predstaviti će se prioritetna područja u koja Republika Hrvatska planira ulagati u sljedećem razdoblju, ciljeve povezane s financiranjem sustava znanosti navedene u Operativnom programu "Konkurentnost i kohezija" 2014.-2020. i Operativnom programu "Ulaganje u ljudske potencijale" 2014.-2020., te načine i mogućnosti financiranja iz programa Horizon 2020.

U veljači natječaj za poduzetnike vrijedan 1,2 milijarde kuna

Ovog je tjedna u Ministarstvu poduzetništva i obrta otvorena javna rasprava te je najavljen i predstavljen prvi poziv za povlačenje bespovratnih sredstava iz Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija" 2014.-2020. Poduzetnicima će na raspolaganju biti 1,2 milijarde kuna, a natječaj će biti raspisan u veljači 2015. godine. Cilj je natječaja razvoj malog i srednjeg poduzetništva, te razvoj novih kompetencija i stvaranje novih radnih mjesta.

Najavljeni natječaji iz Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija" 2014.-2020.

Na nedavno održanoj konferenciji povodom predstavljanja rezultata o korištenju sredstava iz EU fondova u Hrvatskoj, glavna su tema bila dva odobrena operativna programa: Operativni program "Konkurentnost i kohezija" 2014.-2020. i Operativni program "Učinkoviti ljudski potencijali" 2014.-2020. Prihvaćanjem ova dva operativna programa, otvoren je put za korištenje 8,4 milijardi eura u razdoblju od 2014. do 2020. godine.

Karta EU projekata u Hrvatskoj

Projekti sufinancirani iz europskih fondova vrijedni približno pet milijardi kuna trenutno se provode u Republici Hrvatskoj. Ukupna vrijednost infrastrukturnih projekata iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ do kraja 2015. godine iznositi će 6,6 milijardi kuna dok je ukupna vrijednost javnih poziva za dodjelu bespovratnih sredstava 4,9 milijardi kuna. Prihvaćanjem Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija" i Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali" za razdoblje 2014.-2015.

Nacrt Operativnog programa Konkurentnost i kohezija na hrvatskom jeziku

Temelj Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija (OPKK) 2014.-2020. je analiza socioekonomskih okolnosti, utvrđenih prepreka za rast, izazova i razvojnih potreba u Hrvatskoj, u kontekstu Sporazuma o partnerstvu (SP), relevantnih strateških dokumenata Unije i država članica, njihovih povezanih ciljeva i temeljnih strateških odredaba.

Održane javne konzultacije i predstavljanje prijedloga Partnerskog sporazuma

U Zagrebu je danas održano predstavljanje prijedloga Partnerskog sporazuma i javne konzultacije o prijedlogu Operativnog programa iz područja konkurentnosti i kohezije za financijsko razdoblje 2014.-2020. U razdoblju 2014. - 2020. Hrvatskoj je iz europskih strukturnih i financijskih fondova na raspolaganju ukupno 10,423 milijardi eura od čega je 8,397 milijardi eura namijenjeno ulaganju u rast i radna mjesta. Ulaganjem sredstava iz EU fondova plan je ostvariti tri strateška cilja: 

Subscribe to RSS - Operativni program konkurentnost i kohezija