OPKK

Search form

Izmijenjen Indikativni godišnji plan Poziva na dostavu projektnih prijedloga u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Objavljen je ažurirani indikativni godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2017. godinu u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., s ciljem obavještavanja javnosti i omogućavanja pravovremene pripreme projektnih prijedloga potencijalnih prijavitelja. Indikativni godišnji plan sadrži popis poziva i rokova te je podložan izmjenama i dopunama sukladno dinamici poslovnih procesa uključenih institucija.

Usvojen Plan gospodarenja otpadom

Usvojeni Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. predstavlja jedan od osnovnih preduvjeta za korištenje sredstava iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija. Naime, što se javnih izvora financiranja tiče ključni izvori za razdoblje 2017. – 2022. će biti Državni proračun (23.415.000,00 kuna), proračuni jedinica lokalne samouprave (575.314.500,00 kuna), EU fondovi kroz OPKK (3.420.259.135,00 kuna) te Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (490.760.115,00 kuna).

Objavljeno e-Savjetovanje za Poziv "Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona"

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta je pokrenulo e-Savjetovanja o Uputama za prijavitelje za javni poziv "Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona". Savjetovanje će biti otvoreno do 27. prosinca 2016. godine. Poziv će provoditi u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. financiranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Pokrenuto e-Savjetovanje za poziv na dostavu projektnih prijedloga "Certifikatom do tržišta"

U okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija financiranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj i to Prioritetne osi 3 „Poslovna konkurentnost“, Investicijskog prioriteta 3d „Potpora stvaranju kapaciteta MSP-a za uključivanje u proces rasta na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i inovacijskim procesima“, specifičnog cilja 3d1 „Poboljšani razvoj i rast MSP na domaćem i stranim tržištima“ pokrenut je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Certifikatom do tržišta“.

Objavljeni pitanja i odgovori u okviru natječaja "Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja"

U ponedjeljak 05. prosinca na službenim stranicama Europskih strukturnih i investicijskih fondova objavljeni su pitanja i odgovori u okviru trajno otvorenog poziva na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja“. Natječaj je otvoren u okviru OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. dok se sredstva dodjeljuju iz Europskog fonda za regionalni razvoj. 

Potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt obnove kulturne baštine

Koristeći sredstva iz EU fondova će se rekonstruirati, obnoviti i opremiti objekti Etnografskog muzeja i HGK koji je ujedno i prvi puta u ulozi nositelja projekta. Ukupna vrijednost projekta iznosi 6.249.925,00 kuna dok će čak 4.875.440,00 kuna biti sufinancirano bespovratnim sredstvima. Projekt je prijavljen u okviru natječaja "Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine" u Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Sredstva Europske unije za kulturnu baštinu dalmatinskih gradova i općina

Iz Europskog fonda za regionalni razvoj namijenjeno je ukupno 380 milijuna kuna za pružanje potpore projektima koji obnavljaju kulturnu baštinu kako bi se doprinijelo održivom razvoju na lokalnoj i regionalnoj razini.

Objavljeno izvješće o provedenom savjetovanju za nacrt prijedloga Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije održalo je internetsko savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u trajanju od 3. listopada do 12. studenoga 2014. godine o Nacrtu prijedloga Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija 2014.-2020." (OPKK). Temeljem održanog savjetovanja, izrađeni su dokumenti Izvješće o provedenom savjetovanju i Objedinjene primjedbe/mišljenja dionika na nacrt OPKK koji je bio predmet savjetovanja, zajedno s obrazloženjima o prihvaćanju/neprihvaćanju istih u pogledu konačnog teksta OPKK.

Nacrt Operativnog programa Konkurentnost i kohezija na hrvatskom jeziku

Temelj Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija (OPKK) 2014.-2020. je analiza socioekonomskih okolnosti, utvrđenih prepreka za rast, izazova i razvojnih potreba u Hrvatskoj, u kontekstu Sporazuma o partnerstvu (SP), relevantnih strateških dokumenata Unije i država članica, njihovih povezanih ciljeva i temeljnih strateških odredaba.
Subscribe to RSS - OPKK