Twinning

Search form

Jačanje politika i kapaciteta za borbu protiv neprijavljenog rada (CRO MOONLIGHTING)

Referenca: 
EuropeAid/137663/IH/ACT/HR
Datum objave: 
12.11.2015.
Status: 
Tip sredstava: 
Sektor: 
Regija: 

Ugovor o pružanju usluga tehničke podrške platformi EU-a o suživotu ljudi i velikih mesoždera

Referenca: 
ENV.B.3/SER/2014/0036.
Datum objave: 
10.07.2014.
Status: 
Tip sredstava: 
Sektor: 
Regija: 

Razvoj ljudskih potencijala unutar HZZ-a (HR 12 IB SO 01 TWL)

Referenca: 
EuropeAid/134820/M/ACT/HR
Datum objave: 
28.06.2013.
Status: 
Tip sredstava: 
Regija: 
Subscribe to RSS - Twinning