10 poteza EU-a za gospodarski oporavak od posljedica pandemije koronavirusa

Search form

10 poteza EU-a za gospodarski oporavak od posljedica pandemije koronavirusa

U nastavku je vremenska crta poteza EUa za gospodarski oporavak Europe, a u kontekstu koronavirusa:

  1. Pružanje ogromnog gospodarskog poticaja
  2. Potpora zdravstvenim sustavima i infrastrukturi EU-a
  3. Zaštita malih i srednjih poduzeća
  4. Ublažavanje rizika od nezaposlenosti
  5. Potpora turističkoj industriji
  6. Paket za bankarstvo za potporu kućanstvima i poduzećima
  7. Potpora poljoprivredi i ribarstvu
  8. Pomoć zemljama u financiranju njihova odgovora na krizu
  9. Ublažavanje pravila o državnim potporama
  10. Zaštita oslabljenih europskih poduzeća od stranih konkurenata
Detalji su dostupni ovdje.

Slika: Google Images