200 milijuna eura za poduzetničke kredite, polovica osigurana uz pomoć EU sredstava

Search form

200 milijuna eura za poduzetničke kredite, polovica osigurana uz pomoć EU sredstava

Sporazum o financiranju, „ESIF Krediti za rast i razvoj“ ,
U utorak 24. listopada 2017. godine potpisan je Sporazum o financiranju za provedbu financijskog instrumenta „ESIF Krediti za rast i razvoj“ između HBOR-a i financijskih posrednika, čime se malim i srednjim poduzetnicima na raspolaganje stavlja oko 200 milijuna eura po kamatnoj stopi između jedan i dva posto, od čega je 110 milijuna osigurano iz EU sredstava.

Krediti će se odobravati na rok od 12 godina uz poček od 2 godine, a za sektor turizma na 17 godina uključujući poček od 4 godine. Krajnji korisnici "ESIF Kredita za rast i razvoj" mogu biti mali i srednji poduzetnici koji posluju najmanje dvije godine prije podnošenja zahtjeva za kredit poslovnoj banci, a dopuštena su ulaganja u djelatnostima prerađivačke industrije, turizma te kreativne industrije i usluga temeljenih na znanju. Najniži iznos kredita može biti 100 tisuća EUR u kunskoj protuvrijednosti, a najviši 3 milijuna EUR u kunskoj protuvrijednosti za sektor turizma. 

Slika: Google Images