302 milijuna kuna za javne sustave vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda

Search form

302 milijuna kuna za javne sustave vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda

vodoopskrba, pročišćavanje otpadnih voda
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju započela je s izdavanjem Odluka o prihvatljivosti za korisnike koji su se javili na prvi natječaj za provedbu operacije 7.2.1. ''Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavanje otpadnih voda", koji je bio raspisan od 5. rujna do 5. listopada 2016. godine. Iznos potpore za 75 odobrenih zahtjeva je 301.911.857,50 kuna. Odluke o prihvatljivosti bit će upućene korisnicima preporučenom poštom s povratnicom, a Rang lista dostupna je ovdje.

Ova mjera kreirana je za gradnju novih, rekonstrukciju postojećih i/ili opremanje javnog sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda u naseljima s najviše 2 000 stanovnika. Mjera služi povećanju kvalitete života u ruralnim područjima jer područja s manje od 2000 stanovnika nisu obuhvaćena financiranjem sredstvima Operativnog programa za konkurentnost i koheziju koji financira izgradnju ovakvih sustava na područjima s više od 2000 stanovnika. 

Slika: Google Images
Izvor: mps.hr