305 mladih stočara dobiva novac za kupnju junica

Search form

305 mladih stočara dobiva novac za kupnju junica

Na prvom natječaju za dodjelu sredstava za kupovinu steonih junica kombiniranih i mliječnih pasmina goveda odobreno je 20 milijuna kuna za 669 korisnika
Iznos potpore ograničen je na maksimalnih 30.000,00 kuna po korisniku.

Javni poziv za provedbu mjere „Potpora za kupovinu steonih junica kombiniranih i mliječnih pasmina goveda“ iz Programa potpore proizvođačima radi obnove narušenog proizvodnog potencijala u sektoru govedarstva za razdoblje od 2018. do 2020. godine bio je otvoren do 1. listopada ove godine, a mogli su se javiti poljoprivrednici upisani u Upisnik poljoprivrednika. 


Listu prihvatljivih korisnika možete vidjeti na sljedećoj poveznici.

Slika: Google Images 
Izvor: mps.hr