31. listopada istječe rok za podnošenje prijava za obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala

Search form

31. listopada istječe rok za podnošenje prijava za obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju obavještava potencijalne korisnike da je popunjavanje i podnošenje prvog dijela zahtjeva za potporu u okviru natječaja za tip operacije 5.2.1. „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“ moguće do 31. listopada 2018. godine do 12 sati. 
Na raspolaganju je ukupno 50 milijuna kuna za obnovu poljoprivrednog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima, s ciljem održanja poljoprivredne proizvodnje. 
Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika do trenutka podnošenja zahtjeva za potporu, a intenzitet potpore iznosi do 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta. Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih bespovratnih novčanih sredstava za financiranje prihvatljivih troškova projekta koji su predmet Natječaja za: 
  • štete uzrokovane elementarnom nepogodom u periodu od 1.1.2014. do 31.12.2017. godine 
  • štete uzrokovane elementarnom nepogodom od mraza u periodu od 1.1.2017. do 31.12.2017. godine na višegodišnjem nasadu 
  • štete uzrokovane elementarnom nepogodom od 1.1.2018. godine 
  • štete uzrokovane katastrofalnim događajem od 1.1.2014. godine. 
Slika: Google Images 
Izvor: apprrr.hr