4 uspješna projekta i 24 partnerske organizacije na 2. roku programa Europa za građane

Search form

4 uspješna projekta i 24 partnerske organizacije na 2. roku programa Europa za građane

U sklopu programa Europa za građane, na drugi rok 1. rujna prijavljeno je ukupno 8 projektnih prijedloga iz Hrvatske. Općine i gradovi te udruge i druge neprofitne organizacije, mogli su zatražiti sredstva za provedbu projekata unutar potprograma Demokratski angažman i građansko sudjelovanje, u sklopu 2 natječaja: 2.1. Bratimljenje Gradova i 2.2. Umrežavanje gradova, koje je raspisala Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) iz Bruxellesa.

Za financiranje je odabrano 4 projekata ukupne vrijednosti 82.255 EUR, a projekte će u svojstvu partnera provoditi još 24 organizacije iz Hrvatske, ukupne vrijednosti 1.225,150 EUR. Više informacija dostupno je putem sljedeće poveznice.

Slika: Google Images