63 od 88 projektnih prijava je administrativno ispravno i prihvatljivo

Search form

63 od 88 projektnih prijava je administrativno ispravno i prihvatljivo

Interreg V-A Slovenija – Hrvatska
U okviru trećeg roka javnog poziva Programa suradnje Interreg V-A Slovenija – Hrvatska, koji je zaključen 27. rujna 2017. godine, zaprimljeno je 88 projektnih prijava. Rezultat prve faze ocjenjivanja je 63 projektnih prijava sukladnih s administrativnim kriterijima i kriterijima prihvatljivosti.  Tih 63 projektnih prijava sada je predmet ocjenjivanja kvalitete.

Projekti koji nisu prošli provjeru administrativnih kriterija i kriterija prihvatljivosti zaprimit će obavijest s glavnim razlozima odbijanja. Projekti koji su u toj fazi odbijeni, imaju mogućnost ponovo predati projektnu prijavu. Sljedeći rok za predaju projektnih prijava predviđen je u drugoj polovici 2018. godine.

Slika: Google Images
Izvor: si-hr.eu