Anketni upitnik – proizvodnja energije iz obnovljivih izvora

Search form

Anketni upitnik – proizvodnja energije iz obnovljivih izvora

ruralni razvoj
Uprava za ruralni razvoj provodi anketu o zainteresiranosti potencijalnih korisnika za ulaganja u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora.

Anketni upitnik ima tri cilja:
  • utvrditi razinu zainteresiranosti o uštedama/proizvodnji energije iz obnovljivih izvora energije,
  • utvrditi eventualne zapreke prilikom prijave projekta i
  • utvrditi potencijal za korištenje obnovljivih izvora energije na poljoprivrednim gospodarstvima/pogonima za preradu.
Anketa je u potpunosti anonimna, a odgovori će biti zbirno obrađeni i analizirani. Rezultati će se koristiti isključivo za potrebe planiranja predstojećih natječaja za ulaganja u obnovljive izvore energije.

Anketni upitnik možete popuniti ovdje.

Slika: Google Images