“B Light” – najava otvaranja 3. poziva na dostavu projektnih koncepata

Search form

“B Light” – najava otvaranja 3. poziva na dostavu projektnih koncepata

„Jačanje poslovne suradnje između malih i srednjih poduzetnika koji posluju na različitim stranama granice Mađarska-Hrvatska – B Light shema“ je projekt kojim se financira suradnja malih i srednjih poduzeća na pograničnom području u sklopu programa prekogranične suradnje Interreg V-A Programa suradnje Mađarska – Hrvatska 2014. – 2020.

Projekt provodi Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) kao glavni korisnik te sedam regionalnih (županijskih) razvojnih agencija s programskog područja Mađarska-Hrvatska.

Objava 3. poziva na dostavu projektnih koncepata (Light Concepts) za male i srednje poduzetnikeu sklopu B Light sheme očekuje se 18. ožujka 2019.

Projekti malih i srednjih poduzetnika biti će financirani u iznosima 30.000 do 135.000 eura.

Slika: Google Images